Coor SmartFlow

Fleksible kontorer, flytting og fjernarbeid betyr at ansatte i organisasjonen er stadig mer mobile. Coor SmartFlow hjelper din bedrift å gjøre post- og pakkehåndteringen like fleksibel.

Selv om digitale tjenester har tatt over mye av den tradisjonelle forretningskorrespondansen, er den fysiske forvaltningen av post og pakker fortsatt en tjeneste som er viktig for et kontor. Coor SmartFlow er en løsning som håndterer en stadig mer mobil arbeidsstyrke.

Coor SmartFlow gjør livet enklere

Mottakeren får en e-post eller sms når det har ankommet post eller pakke.

Ved hjelp av en nettportal kan mottakeren velge hvilket hentepunkt posten skal bli sendt til eller om posten/pakken skal sendes til en annen lokasjon, hjemmeadressen, hytta eller en kollega for en gitt periode. Medarbeidere kan også reservere seg mot reklame, alle disse faktorene fører til at dine medarbeidere sparer tid og mottar ønsket post raskere.

Coor SmartFlow er en løsning som håndterer den stadig mer mobile arbeidsstyrken.

Coor SmartFlow er sikkert og effektivt

Ved ankomst får innkommende post en unik kode og mottaker. Siden all post og pakker registeres, kan det enkelt bli utlevert til riktig hentepunkt og spores fra ankomst til mottaker har mottatt og signert. Det gir også full innsikt i mengde post og pakker. Ved å implementere Coor SmartFlow får kundene våre frigitt verdifull plass ettersom antall distribusjonssteder reduseres.

Coor har implementert Coor SmartFlow med suksess i hele Norden. Kontakt oss gjerne for å finne ut hvordan SmartFlow kan gjøre din posttjeneste mer effektiv.

Kort om SmartFlow

  • All innkommende post og pakker registreres og kobles til mottaker ved ankomst ved å bruke en unik kode.
  • Gjenstander er distribuert til hentepunktet mottaker har registrert. Mottaker får en e-post eller sms som bekrefter ankomsten.
  • Hver servicebruker kan velge hvilket hentepunkt posten skal sendes til ved å bruke en personlig nettportal.
  • Servicebrukere kan også velge om de vil blokkere enkelte ting, som f.eks. reklame.