Sikkerhet Coor

Moderne sikkerhetsløsninger

Coor har markedsledende ekspertise og lang erfaring med sikkerhetsløsninger. Vår erfaring kommer fra ulike virksomheter og miljøer, med sammensatte behov og streng sikkerhetsstandard. Balansen mellom bemanning og teknologi optimaliseres, de beste og mest tilpassede sikkerhetsløsningene presenteres til kundene våre.

Mennesker og teknologi

Moderne sikkerhetsløsninger dreier seg mer om intelligent teknologi enn tidligere, ikke minst for å kutte ned på arbeidsintensive prosesser som f.eks. administrasjon og overvåking. Dette innebærer at i dagens sikkerhetsløsninger inngår flere styringsverktøy og automatiske overvåkingssystemer enn fysiske låser, nøkler og vektertjenester. Coor er i besittelse av svært stor kunnskap og kompetanse innen de nyeste teknologibaserte løsningene.

Mange av dagens sikkerhetsaktører på markedet tilbyr enten teknologiløsninger eller bemanningstjenester. Coor skiller seg ut ved å ta det totale funksjonsansvaret. Dette innebærer at vi påtar oss å sørge for at kundene får en optimal helhetsløsning, med avansert teknologi som er avstemt med korrekt bemanning.

Lokale synergier gir optimale løsninger

Sikkerhetstjenester har tidligere blitt håndtert separat, og noen ganger i tillegg til andre kontorstøttetjenester. Nåtiden sikkerhetsløsning og -tjeneste innlemmes i integrerte tjenesteløsninger. Årsaken til dette er at en integrert tilnærming gir lokale synergier, ikke minst ved at unødvendig beredskapstid reduseres og at teknologibaserte inspeksjoner utføres i forbindelse med vekterrunder.

En omfattende tjenesteportefølje

I og med at Coor har kunder innenfor et vidt spekter av sektorer, har vi bred erfaring innen og verdifull innsikt i ulike miljøer som f.eks. lufthavner, banker, kontorer, logistikkanlegg, kjøpesentre og industrianlegg.

Vi tilbyr ekspertrådgivningstjenester og håndtering av moderne sikkerhetsløsninger.

Våre vanlige sikkerhetstjenester består av følgende:

  • Sikkerhetsteknologi
  • Fysisk vakthold
  • Brannsikkerhet 

Vil du vite mer om våre sikkerhetsløsninger? Ta kontakt med:

Andre Thomsgård

André Thomsgård

Leder sikkerhet

+47 915 78 558

Andre.Thomsgard@coor.com