miljö, coor

Renholdsløsninger i tråd med INSTA 800 og andre bransjestandarder

Ved hjelp av strukturerte arbeidsmåter, enhetlige arbeidsmetoder og stort miljøfokus kan vi sikre effektive og langsiktig bærekraftige renholdsløsninger. Vi har omfattende erfaring med INSTA 800, men benytter også enklere kvalitetssystemer.

Kvalitetssertifikat for renholdsvirksomheten

Coors virksomhet er kvalitetssertifisert i samsvar med den internasjonale standarden ISO 9001. Renholdsvirksomheten i Sverige er dessuten sertifisert som autorisert renholdsleverandør av arbeidsgiverorganisasjonen Almega, og i Norge er hele renholdsleveransen Svanemerket.  

Gjennom våre mange renholdsoppdrag har vi fått god erfaring med å utføre funksjonsoppdrag i tråd med den nordiske kvalitetsstandarden INSTA 800. Vi har også utviklet vår egen, INSTA-baserte funksjonsstandard som vi kaller CAT (Cleaning Assessment Tool) en «INSTA 800 light» –som i dag blir brukt av flere av våre mindre kunder. Sammenlignet med INSTA 800 er dette systemet litt enklere å sette i drift og bruke i praksis.

Også for frekvensbasert renhold har vi utviklet et eget kvalitetssystem, som bygger på både egenkontroller og kvalitetsgjennomganger sammen med kunden. 

Stor omsorg for miljøet

All virksomhet i Coor er miljøsertifisert i samsvar med ISO 14001. Store deler av den svenske renholdsvirksomheten og hele den norske renholdsvirksomheten er også miljøsertifisert med Svanen. 

For kunder som ønsker det, kan Coor ved hjelp av det egenutviklede miljøverktøyet Coor Green Services også ta en gjennomgang av renholdsleveransen med tanke på miljøet. Da ser vi nærmere på blant annet kjemiske produkter, materialer, maskiner og reising. Resultatet av undersøkelsen blir deretter presentert for kundene og lagt til grunn for en felles diskusjon om miljøvennlige tiltak.

tommy johnsen

Tommy Johnsen

Salgssjef, Coor

+47 997 22 881

tommy.johnsen@coor.com