Resepsservice Coor

Resepsjonsservice

Coor leverer resepsjonstjenester til mange kunder i Coor. Resepsjonstjenesten består ofte av grunnleggende oppgaver som å ønske besøkende velkommen, skape hyggelig atmosfære i resepsjonen og hindre uvedkommende adgang til kundens lokaler

Coor har lang erfaring og bred kompetanse innen resepsjonstjenester. Vi tar alltid utgangspunkt i kundens individuelle behov når løsninger utformes.

Vanligvis fungerer resepsjonen som et informasjonssenter for besøkende og kundens personale, som blant annet kan få hjelp med følgende:

  • Ta imot besøkende
  • Oppbevare bagasje og ytterklær
  • Utstede billetter osv.
  • Bestille drosje
  • Bestille aviser og brosjyrer
  • Veibeskrivelser
  • Informasjon om hvilke tjenester som er tilgjengelige på kontoret
  • Informasjon om kontaktpersoner


 God service utgjør en stor forskjell

Resepsjonistene er kundens ansikt utad for besøkende og kundens ansikt innad for kundens personale. Ofte er resepsjonen besøkendes første møte med selskapet. Derfor er det viktig at resepsjonspersonalet gjenspeiler selskapets ønskede image og policy. Det dreier seg ikke bare om et riktig ytre, men først og fremst om korrekt serviceinnstilling.

Servicesentre

Hos store kunder finnes ofte egne servicesentre som betjener kundens ansatte. Disse er atskilt fra resepsjonen er øremerket for å yte service til personalet så som å fornye ID-kort (bestilling, bilde og utstedelse), administrering av nøkler, parkeringstillatelser, lån av telefoner eller påmelding til treningsøkter.