Konferanse og møte Coor

Konferanser og møter

Coor innehar mye kompetanse innen konferanse og møteromstjenster. Vi administrerer mange interne konferansefasiliteter for kunder så vel som egne konferanselokaler og møterom i Oslo, Stockholm og Gøteborg.

Vår erfaring er lang og bred innen konferanse og møterom, og leverer disse tjenestene til best kvalitet. Vi bistår før, under og etter møter/konferanser, og tilbyr støtte til event-administratorer og konferanseansvarlige.


Konferanseservice på kundens premisser

Konferanseservice er kjernevirksomheten i vår virksomhet, denne tjenesten er inkludert i nesten alle våre leveransekontrakter og har derfor opparbeidet et høyt kompetansenivå for disse tjenestene. Konferanseservice skreddersys til kundens individuelle behov. Konferanseservice kan bestå av følgende:

  • Administrering og booking av rom, forfriskninger, teknisk støtte, møblering etc.
  • Forberede møter og konferanserom og tilhørende områder
  • Etterfylle med forbruksartikler i møte og konferanserom
  • Vedlikehold på AV-utstyr
  • Teknisk støtte og informasjon til brukerne om AV-utstyret
  • Arrangering av møbler i møte og konferanserom


Coors konferansefasiliteter presenterer også nye inntrykk og inspirasjon

Coor administrerer flere av sine egne konferansefasiliteter i Oslo, Stockholm og Gøteborg. Alle våre konferanselokaler er strategisk lokalisert, og presenterer de nyeste løsningene innen møterom og konferanse. Vi vektlegger å inspirere kunden og gi arrangementene minneverdig kvalitet. Våre lokaler er fleksible, og rommer plass til grupper i alle størrelser.