projektutveckling

Strukturert prosjektutvikling

Coor har kompetente prosjektledere med erfaring fra de fleste bransjer. Vi kan håndtere både små og store prosjekter og har omfattende erfaring fra tidlig medvirkning i nybyggprosjekter med høye krav til helhetlig oversikt og livssyklusperspektiv

Komplett aktør innenfor prosjektutvikling 

Vi har lang erfaring med tradisjonelle oppdrag innenfor prosjektutvikling, men også med nybyggprosjekter med livssyklusperspektiv og OPS-prosjekter.

Tradisjonell prosjektutvikling

Coor tilbyr kvalifisert prosjektutvikling og prosjektstyring i eiendomsbransjen samt i prosess-, verksteds- og bilindustrien. Vi tar ansvar for hele prosjektet – fra idé til nøkkelferdig løsning. Vi kan tilby erfarne prosjektledere, for eksempel ved lokale tilpasninger og installasjonsprosjekter innenfor blant annet bygg, el, tele, VVS, ventilasjon, kjøling, styring og overvåking.

Nybyggprosjekter med livssyklusperspektiv og OPS-prosjekter

Tidlig medvirkning i nybyggprosjekter gjør det mulig å få på plass serviceløsninger som holder høy kvalitet og er kostnadseffektive og holdbare på lang sikt. Gjennom medvirkning i en rekke prosjekter som har vært kjøpt inn i offentlig-privat samarbeid (OPS-prosjekter) i både Norge og Sverige, er Coor i dag det serviceselskapet i Norden som har størst erfaring med å delta i så vel prosjekterings-, bygge- og forvaltningsfasen av bygningsarbeider. Det største OPS-prosjektet som Coor medvirker i akkurat nå, er oppføringen av de nye bygningene ved Universitetssjukhuset Karolinska i Solna i Sverige, som er det største byggeprosjektet som er under arbeid i Europa akkurat nå.

Trygg prosjektutvikling etter strukturert prosjektmetode

Coor har utviklet en egen gjennomførings- og prosjektstyringsmetode som vi bruker i de ulike fasene som kjennetegner komplekse prosjekter:

  • Forstudie: en idé- og genereringsprosess som fører frem til forenklet kravspesifikasjon og kostnadsberegning for gjennomføring av prosjektet.
  • Prosjektoppsett: beslutning om å gjennomføre prosjektet. Det blir etablert en prosjektorganisasjon, og mål for prosjektet blir definert.
  • Teknisk planlegging: Det blir utarbeidet løsninger for gjennomføring av prosjektet som kunden verifiserer.
  • Gjennomføring: anskaffelse og utvikling av leverandører sammen med kunden, samordning av installasjoner og avklaring av driftsansvar mot prosjektmålet.
  • Prosjektoppfølging: verifisering av prosjektresultatet mot målet.

Vi bruker kontrollister i de ulike fasene for å sikre at alle momenter er ivaretatt. Kontrollistene er et av verktøyene som sikrer at kundenes krav og forpliktelser blir oppfylt.

Eksempel på et vanlig prosjektutviklingsoppdrag

  • Coor tar kvalitetsansvar ifølge plan- og bygningsloven.
  • I samråd med bestilleren kan Coor ta på seg å samordne ansvaret for arbeidsmiljøet, og det kan utnevnes en kontaktperson hos Coor.
  • Samordning av elsikkerhet og eldrift. Vi sikrer det elektriske anlegget i samsvar med gjeldende forskrifter for elsikkerhet og samordner og inspiserer endringer og nyinstallasjoner i elektriske anlegg slik at de blir utført på en trygg måte.
  • Vi kan stille til rådighet skjønnsmenn innenfor maskin, bygg, el, rør, ventilasjon, kontroller og regler samt ventilasjonskontroll.
per christian berg

Per Christian Berg

Prosjektsjef, Centre of Excellence Eiendom

+ 47 909 65 250

PerChristian.Berg@coor.com