energi, coor

Kvalifisert energirådgivning og energieffektivisering

Energioptimalisering handler om å sørge for at en eiendoms samtlige anlegg er optimalt innstilt og samkjørte med hverandre. Coor tilbyr kvalifisert energirådgivning og støtte innenfor energioptimalisering. Vi kan hjelpe til med alt fra å skape en visjon og sette kundespesifikke mål, til gjennomføring av energisparende tiltak og oppfølging.

Energirådgivning og energioptimalisering av eiendom – store sparemuligheter

Energi står ofte for minst halvparten av driftskostnadene til et kontor, og de står for cirka 70% av driftskostnadene for industrilokaler. Dette innebærer at det finnes mye penger å spare på langsiktig og systematisk energioptimalisering av de tekniske anleggene. Coors erfaring viser at energiforbruket ofte kan reduseres med mer enn 20 prosent i miljøer som datahaller, produksjonsindustri og i kontormiljøer gjennom energioptimalisering. Coors kvalifiserte energirådgivning reduserer dinekostnader, samtidig som miljøbelastningen reduseres.  

Kvalifisert rådgivning innenfor energioptimalisering

HosCoor finnes det markedsledende energiekspertise både på lokalt og sentralt nivå. Coor tilbyr kvalifisert energirådgivning innenfor flere områder:

  • Strategisk utforming av visjon og mål om miljø, energi og kostnader
  • Energieffektivisering av eksisterende anlegg i forbindelse med miljø, energi eller kostnad
  • Som strategisk energirådgivning ved nybygg
  • Energieffektivisering av anlegg i form av spesifikke energiprosjekter
  • Identifisering og hjelp med systemfeil
  • Oppfølging av energiforbruk og rapportering av miljøpåvirkning

Kvalifisert energirådgivning – en naturlig del av eiendomsleveransen

Kravene for å redusere og effektivisere energibruken øker fra flere hold. Samfunnet generelt premierer miljøvennlige tiltak, det gjøres miljøpolitiske tiltak for å redusere energibruken og interne krav fra organisasjonen og fra leietakere øker.

Dette gir både miljømessig og økonomisk motivasjon for å arbeide med systematiske og effektive metoder for å redusere energiforbruket. Vi vet at redusert forbruk skaper attraktive eiendommer og tilbyr derfor energirådgivning og effektivisering som en del av våre eiendomstjenester.  

Coor har et bredt tilbud med både systematisk energiarbeid og enkeltstående, punktvise tiltak. Energirådgivning er som regel en integrert del av vår leveranse av eiendomsservice eller integrert facility management. Det finnes store lokale synergier mellom eiendomstjenester og energitjenester, for eksempel gjennom å la en eiendomstekniker samle opp løpende informasjon om energiforbruk, noe som innebærer at Coor kan tilby sine eiendomskunder en svært konkurransekraftig energirådgivning

Coors tjenester for energirådgivning og energioptimalisering (energy optimization) går hånd i hånd med vårt arbeid for bærekraft og bærekraftig utvikling.     

Hvordan energirådgivning bidrar til å redusere kostnadene

Lurer du på hvordan energirådgivning bidrar til å redusere energikostnadene? Ved hjelp av systematisk energianalyse(?), kan vi hjelpe kundene våre med å optimalisere energiforbruket sitt. Coor ser på statistikk over energiforbruket for å vite hvilke energibesparelser det ligger størst potensial i å forandre og forbedre i eiendommens nåværende infrastruktur. De områdene som vi ser på og optimaliserer er blant annet oppvarming, avkjøling, ventilasjon og vvs.   

Unik metode for målstyrt energioptimalisering

Et effektivt energiarbeid er bare mulig gjennom å måle riktig, følge opp statistikk, analysere og rette feil samt forbedre arbeidsmåter, rutiner og samarbeid. Et systematisk energiarbeid innebærer at energiaspektene står sentralt både i investeringsprosjektet og i driften av eiendommen. Utover dette kreves jevnlige analyser og oppfølging av eiendommens energiforbruk.  

Å skape forutsetninger, rutiner og å tilegne seg kompetanse og hjelpemidler som kreves i egen organisasjon er både tidkrevende og kostbart. Coors metode for kostnads- og energieffektivisering bidrar til tydeliggjøring av kundens energimål, og setter krav for hvordan Coor leder arbeidet av energinettverket for å nå oppsatte mål. Målet er å få anlegget til å fungere optimalt ut fra de gjeldende forutsetningene, og å identifisere og ta bort systemfeil. Først når anlegget er optimalt justert bedømmes behovet for investeringer for å ytterligere løfte prestasjonen eller kvaliteten.

Coor er en langsiktig partner når det kommer til energirådgivning og hjelper dere å nå deres miljømål, og senke driftskostnadene for deres eiendommer. Kontakt oss i dag!  

Kontakt oss!

Coor Privacy policy

We have updated our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.

GDPR