energi, coor

Kvalifisert energirådgivning og energieffektivisering

Coor tilbyr kvalifisert rådgivning om og støtte til energioptimalisering. Vi kan hjelpe til med alt fra å utarbeide visjoner og fastsette kundespesifikke mål til å gjennomføre energibesparende tiltak og følge opp etter utføring.

Effektivisering gir store besparelser

Energi står ofte for minst halvparten av driftskostnadene for et kontor, og de utgjør cirka 70 prosent av driftskostnadene for industrilokaler. Det betyr at det er mye å hente på å optimalisere de tekniske anleggene på en langsiktig og systematisk måte, og å arbeide sammen med virksomheten. Coors erfaring viser at man ved hjelp av energioptimalisering ofte kan redusere energibruken med mer enn 20 prosent i miljøer som datahaller, produksjonsindustri og kontorarealer. Coors kvalifiserte energirådgivning senker altså kundenes kostnader, samtidig som miljøbelastningen blir mindre. 

Kvalifisert rådgivning innenfor energioptimalisering

I Coor har vi markedsledende ekspertise på både lokalt og sentralt nivå. Tjenestene omfatter:

  • Strategisk utforming av visjoner og mål knyttet til miljø, energi og kostnader
  • Energieffektivisering av eksisterende anlegg med tanke på miljø, energi eller kostnader
  • Energieffektivisering av anlegg i form av konkrete energiprosjekter
  • Identifisering og utbedring av systemfeil
  • Oppfølging av energiforbruk og rapportering av miljøpåvirkning 

Energirådgivning – en naturlig del av eiendomsleveransen

Vi kan tilby både systematisk energiarbeid og enkeltstående tiltak. Energirådgivning kan kjøpes som en separat tjeneste, men er ofte en integrert del av eiendomsserviceleveransen. Eiendomstjenester og energitjenester har store lokale synergier, for eksempel ved at en eiendomstekniker fortløpende kan hente inn opplysninger om energibruk. På den måten kan Coor tilby eksisterende eiendomskunder svært konkurransedyktig energirådgivning.

Systematisk energiarbeid

Ved hjelp av en enestående og velprøvd metode som vi kaller systematisk energiarbeid, kan vi hjelpe kundene med å optimalisere energibruken. 

Unik metode for målstyrt energioptimalisering

Effektivt energiarbeid er bare mulig ved å måle riktig, følge opp statistikk, analysere og utbedre feil samt forbedre både arbeidsmetoder, rutiner og samarbeid. Coors metode for energieffektivisering bidrar til tydelighet i kundens energimål og setter krav til hvordan Coor skal lede arbeidet med energinettverket for å nå de fastsatte målene. Målet er å få anlegget til å fungere optimalt ut fra de rådende forutsetningene, og identifisere og fjerne systemfeil. Først når anlegget er optimalt innkjørt, vurderer man behovet for investeringer for ytterligere å øke ytelse eller kvalitet. 

per christian berg

Per Christian Berg

Prosjektsjef, Centre of Excellence Eiendom

+ 47 909 65 250

PerChristian.Berg@coor.com