fastighetsservice, coor

En av markedets ledende leverandører av eiendomsservice

Med sin kombinasjon av markedsledende eiendomskompetanse, innovative løsninger og høy servicegrad er eiendomsservice et av de tjenesteområdene våre som vokser raskest. Vi forvalter i dag cirka 15 millioner kvadratmeter eiendom, og det gjør oss til en av Nordens største leverandører av eiendomstjenester.

Eiendomsservice i kontinuerlig utvikling og optimalisert med tanke på livssyklus

Eiendomstjenestene blir tilbudt enten som en del av integrerte facility management-oppdrag eller som rene eiendomsserviceleveranser. I alle oppdragene bidrar vi med vår omfattende ekspertise og lange erfaring, og basert på fakta forsøker vi å finne den mest kostnadseffektive sammensetningen av feilretting og planlagt vedlikehold over tid. Målet er færrest mulig feilmeldinger – og slik kan vi sørge for høy kvalitet til optimal kostnad gjennom hele eiendommens levetid.

Det som kjennetegner all virksomhet i Coor, er en ambisjon om hele tiden å forbedre virksomheten og leveransene. For eiendomsvirksomheten innebærer det at vi nøye overvåker utviklingen og hele tiden utvikler våre egne konsepter og rutiner. Vi er utrolig stolte over å ha fornøyde kunder og høy lojalitet blant eiendomskundene, og vi er overbevist om at vårt fokus på forbedringer er en del av forklaringen. 

Strukturert rammeverk gir effektiv eiendomsservice

Coor har utviklet et konsernfelles rammeverk for tjenester innenfor eiendomsservice: Coor Property Concept. Rammeverket beskriver en enhetlig leveransefilosofi som gjelder alle eiendomsleveranser. Rammeverket består av seks bærebjelker som beskriver viktige sider ved alle eiendomsoppdragene, selv om vi tilpasser leveransen til de konkrete forutsetningene som gjelder for hvert enkelt oppdrag. Hensikten er å sikre en formålstjenlig, sikker og effektiv leveranse og fornøyde kunder. 

Effektivitet og kvalitet gjennom hele serviceleveransen

God planlegging, effektiv gjennomføring og strukturert oppfølging for å minimere ikke-verdiskapende aktiviteter, og maksimere kvaliteten på leveransen og kundetilfredshet. 

Standardiserte arbeidsmetoder basert på de beste rutinene

   Standardisering av arbeidet mellom kontrakter og Coors kontorer gjennom spredning av ”best practice”.

Verdiskaping ved hjelp av ny teknologi

Redusere manuelt arbeid gjennom bruk av digitale og mobile løsninger. 

Fleksibel leveransemodell

 For hver kundes behov benytte den optimale miksen av egenleverte tjenester og utvalgte samarbeidspartnere med målsetting om å ha majoriteten av kompetansen «in-house». 

Egen kompetanse og høy kapasitet

Tydelig supportstruktur som støtter tjenesteleveransen. Bygge og sikre kompetanse og evner for effektiv gjennomføring. 

Styrket service- og kundefokus

Sterk fokus på kunden i alle stegene i prosessen. 

Mer fornøyde kunder ved hjelp av engasjerte medarbeidere

Alle våre eiendomsserviceoppdrag er kjennetegnet av omfattende kundetilpassing og god service. At medarbeiderne våre forstår sin rolle som representant for utleieren eller eiendomseieren, er et viktig utgangspunkt for alle oppdragene. I Coor har vi et godt utbygd opplæringsprogram der tema som god service, kundebehandling og betydningen av tilbakemelding, er sentrale. Vi snakker også mye om det ansvaret hver enkelt Coor-medarbeider har for at vi skal ha fornøyde kunder, og hvordan vi kan bidra til at kundene våre i sin tur kan få fornøyde kunder og medarbeidere. 

Coor har en kompetent leveranseorganisasjon innenfor eiendomsservice som ved behov blir supplert med mer nisjepregede underleverandører. Det gjør oss til en komplett samarbeidspartner med stor fleksibilitet.   

Bred og inngående kompetanse innenfor eiendomsservice

Coors tjenestetilbud innenfor eiendomsservice omfatter drift og vedlikehold av bygninger, skjøtsel og vedlikehold av utemiljø, optimalisering og effektivisering av energibruk og renovering samt økonomisk og administrativ forvaltning. Vi bidrar også med forvaltningsekspertise i prosjekterings- og gjennomføringsfasen i byggeprosjekter for å sikre optimal funksjonalitet, miljø og økonomi gjennom eiendommens hele levetid. Med over 800 teknikere i eiendomsorganisasjonen har vi både bred og inngående kompetanse på eiendomsområdet. 

Erik Braun

Eiendomssjef, Centre of Excellence Eiendom

+47 948 06 006

erik.braun@coor.com