fastighetsservice, coor

En av markedets ledende leverandører av eiendomsservice

Med sin kombinasjon av markedsledende eiendomskompetanse, innovative løsninger og høy servicegrad er eiendomsservice et av de tjenesteområdene våre som vokser raskest. Vi forvalter i dag cirka 15 millioner kvadratmeter eiendom, og det gjør oss til en av Nordens største leverandører av eiendomstjenester.

Gjennom en kombinasjon av markedsledende eiendomskompetanse, innovative løsninger og høy servicegrad er eiendomsservice ett av våre tjenesteområder som vokser raskest. Vi forvalter i dag cirka 15 millioner kvm med eiendom, noe som gjør oss til en av Nordens største leverandører av eiendomstjenester. Under begrepet eiendomsservice regner vi forvaltning, energirådgivning og prosjektutvikling. Leter du etter en leverandør av total eiendomsservice, kontakt Coor.

Coors tjenestetilbud innen eiendomsservice omfatter drift og vedlikehold av bygninger, pleie og vedlikehold av utemiljø, optimalisering og effektivisering av energiforbruk og renovering, samt økonomisk og administrativ forvaltning. Coor bidrar dessuten med forvaltningsekspertise allerede i prosjekteringsfasen i byggeprosjekter for å sikre optimal funksjon, miljø og økonomi gjennom hele eiendommens livssyklus. Med over 800 teknikere i vår eiendomsorganisasjon har vi bred kompetanse innenfor eiendomsområdet.

Bedrifts- og eiendomsservice under kontinuerlig utvikling - optimalisert ut ifra et livssyklusperspektiv

Våre eiendomstjenester tilbys enten som en del av integrerte facility management

-oppdrag, eller som rene leveranser av eiendomsservice og eiendomsforvaltning. I alle våre oppdrag bidrar vi med høy ekspertise og lang erfaring. Coor er en ambisiøs samarbeidspartner innenfor eiendomsservice. Vårt mål er å minimere antallet feilmeldinger – og dermed generere høy kvalitet til en optimal kostnad gjennom hele eiendommens livssyklus. I Coor er dette selvsagt.

Det som utmerker seg i all Coors virksomhet er en ambisjon om å stadig forbedre vår virksomhet og leveranse. Innenfor eiendomservice innebærer det at vi overvåker utviklingen nøye, og hele tiden utvikler våre konsepter og rutiner. Vi er utrolig stolte over vår høye kundetilfredshet og lojaliteten blant våre eiendomskunder. Vi er overbeviste om at vårt fokus på å hele tiden forbedre oss er en del av forklaringen.

Strukturert rammeverk gir effektiv eiendomsservice

Coor har utviklet et rammeverk i hele konsernet for tjenester innenfor eiendomsservice, Coor Property Concept. Rammeverket består av seks grunnpilarer som beskriver viktige aspekter i alle våre eiendomsoppdrag, selv om vi tilpasser vår leveranse til de unike forutsetningene som gjelder i hvert oppdrag. Formålet er å sørge for en effektiv, sikker og total eiendomsservice, noe som gir fornøyde kunder.

Effektivitet og kvalitet gjennom hele serviceleveransen

Med god planlegging, effektiv utføring og strukturert oppfølging for å minimere ikke-verdiskapende aktiviteter maksimerer vi både leveransekvalitet og kundetilfredshet.

Standardisert arbeidsmåte basert på best practice

Standardisering av arbeidet mellom kontrakter og land via spredning av best practice, optimaliserer våre rutiner og arbeidsmetoder for alle land vi jobber i.

Verdiskaping gjennom ny teknikk

Redusere manuelt arbeid og skape høyere effektivitet gjennom digitale og mobile løsninger.

Fleksibel leveringsmodell

For hver kundes behov benytter vi den optimale miksen av våre egne tjenester og tjenester fra noen utvalgte samarbeidspartnere. Coors målsetting er å alltid ha majoriteten av kompetansen og tjenestetilbudet internt i selskapet.

Egen kompetanse og høy kapasitet

En tydelig supportstruktur som støtter tjenesteleveransen bygger opp og sørger for kompetanse og evner for effektiv gjennomføring.

Sterkt service- og kundefokus

Sterkt fokus på kunder i alle steg av prosessen. Vi ser våre kunder som samarbeidspartnere og streber alltid etter å bygge gunstige relasjoner for felles utvikling.

Mer fornøyde kunder med engasjerte medarbeidere

Alle oppdragene våre innenfor bedrifts- og eiendomsservice kjennetegnes av høy grad av kunnskapstilpasning og god service. At våre medarbeidere forstår sin rolle som representanter for utleieren eller eieren er et viktig utgangspunkt i alle våre oppdrag. I Coor er det et godt utbygget opplæringsprogram der spørsmål om god service, kundebehandling og viktigheten av tilbakemeldinger står sentralt. Vi snakker også mye om hvilket ansvar hver Coor-medarbeider har for at vi skal ha fornøyde kunder – og hvordan vi kan bidra til at våre kunder skal få fornøyde kunder og medarbeidere.

Coor har en kompetent organisasjon innenfor eiendomsservice som ved behov kompletteres med mer nisjepregede underleverandører.  

Energirådgivning – en del av vårt tilbud for total eiendomsservice

Som en del av vår eiendomsservice tilbyr vi energirådgivning der vi sammen med våre kunder arbeider for å senke energiforbruket i bygninger eller kontorer. Delvis for å skape en bedre driftsøkonomi, og delvis som et ledd i å redusere miljøbelastningen. Coors mål er å optimalisere eiendom.

Fra et økonomisk perspektiv er energioptimalisering veldig fordelaktig, energiforbruket står ofte for 50% av driftskostnadene for kontorer og 70% for industrilokaler. Coors rådgivning har vist seg å gi resultat på over 20% redusert energiforbruk for kontor, industri og datahaller.

Kontakt Coor i dag! Vi er en komplett samarbeidspartner innenfor total eiendomsservice med unik fleksibilitet og innovative løsninger.

Kontakt oss!

Coor Privacy policy

We have updated our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.

GDPR