Posttjenester Coor

Posttjenester

Post og pakke tjenester er et av Coors hovedsegmenter hvor Coor har utviklet nye, intelligente løsninger. Denne tjenesten inkluderer ofte administrering, styring og distribusjon av inngående og utgående post, pakker og frakt.

Våre post og pakke tjenester inkluderer vanligvis følgende:

  • Mottak, samle inn, sortere, videresende og distribuere ekstern og intern post
  • Åpne og datostemple inngående post
  • Registrere inngående post
  • Skaffe fullmakt fra mottaker av verdipost
  • Registrering av inngående og utgående verdipost/pakker med komplett sporing fra sending til mottak
  • Sjekke pakker og gods før utlevering
  • Samle inn post
  • Frankere utgående post
  • Massedistribusjon av post
  • Administrering av interne posthyller, samt oppdatering av navn


Unik løsning


Coor har betydelig erfaring og bred kompetanse innen posttjenester. Når vi utarbeider kundeløsninger, skreddersys vår service tiltpasset kunden og deres behov.


Nye behov krever nye løsninger

Posthåndterings tjenesten har endret seg radikalt de siste ti årene. E-post har overtatt som kommunikasjonskanal, og størstedelen av postmengden er reklame. I tråd med dette har våre arbeidsmetoder endret seg til å tilpasses dagens fleksible kontorløsninger og arbeidsstasjoner. Dette gir helt nye forutsetninger for håndtering av post og pakker.

Effektivisering av posttjenester og for å møte endrede kontorarbeidsplasser har Coor utviklet en ny, fremtidsrettet løsning som er Coor Smart Flow. Smart Flow tildeler hvert enkelt inngående brev/pakke sin egen kode, som varsler mottaker via e-mail eller sms. Mottakeren henter brevet/pakken fra et sentralt plassert postlager. Brukerne kan endre opphentingssted selv via et web-baserte system, eller gi fullmakt til en vikar ved fravær.


Coor Smart Flow- postløsningen for smidige mennesker

Coor Smart Flow bidrar til at kundens faste kostnader innen post og pakker reuseres, dette blant annet fordi antall utleveringssteder reduseres. Det er implementert Smart Flow på flere av våre kontorer med godt resultat. Dersom du ønsker å diskutere hvordan Smart Flow kan effektivisere din posttjeneste, ta kontakt for mer informasjon.
martFlow

Vil du vite mer om Smart Flow?
Ta kontakt med

Espen Ræstad

Espen Nordås Ræstad

Leder Salg og Marked

+47 97118271

EspenNordas.Raestad@coor.com