Kontorrekvisita Coor

Kontorrekvisita

Coor tilbyr seg å ta ansvar for innkjøp og påfylling av tradisjonelt kontorrekvisitamateriell (penner, permer, binders etc.), toner til kopimaskiner etter kundens ønske og behov. Coor har betydelig kompetanse innen dette segmentet da vi forsyner kontorrekvisita til mer enn 65 kontorbygg lokalisert i hele Norden.

En optimalisert Kontorrekvisita-leveranse

Formålet med Coors kontorrekvisita-tjeneste er å forsyne Coors kunder med et forbruk som speiler de ansattes behov. 

Følgende er vanlig å inkludere i leveransen:

  • Tilpasse produktserier
  • Kjøpe inn, lagre og fylle på med kontormateriell, tonere og papir
  • Optimere varelager og rekvisitaskap
  • Presentere forespurte statistikker
  • Annen administrasjon (innkjøp av eksklusive produkter, oppdatere lister, varetelling, bestilling av sesongvarer osv.)

Standardsortiment

Coor lager standardsortiment i samarbeid med kunden, ansatte kan hente rekvisita direkte fra rekvisitalager eller rekvisitaskap. Coor tar ansvar for bestilling og påfylling og sikrer optimalisering av lager slik at ikke unødig kapital bindes opp. Antall produkter baseres på kundens daglige behov. Ett insentiv som holder kostnadene lave er å ikke inkludere lager med kostbare artikler, men heller at disse bestilles etter behov via en egen serviceportal.

Tilbehør til kopimaskiner

Coors personell leverer kopipapir og tonere direkte til kopirommet eller der hvor kundens kopimaskiner befinner seg.

Ivaretar miljøet

Vi anbefaler våre kunder å bruke miljøvennlige kontormateriell og kopipapir. Vi ser at en økende andel av våre kunder også har et miljøfokus.