tjänster, Coor

Enkelttjenester eller integrerte løsninger?

Vi tør påstå at vi tilbyr morgendagens serviceløsninger. Vår spesialistkompetanse er ledende innen mer enn hundre ulike servicetjenester. Våre tjenester gjennomgår kontinuerlig utvikling og blir tilpasset dine behov.

Markedets bredeste tilbud

Coor har markedets bredeste servicetilbud, vår spesialistkompetanse er ledende innen mer enn hundre ulike servicetjenester. Vi deler servicetjenestene inn i ulike tjenesteområder, noen tjenestegrupper satses særskilt på, for eksempel renhold, eiendomsservice og mat og drikke.

Størst på service management (integrerte løsninger)

Service management er samordnet, strukturert styring og ledelse av flere servicetjenester. Vi har god dokumentasjon på vår erfaring og tør påstå at konkurrerende serviceselskap ikke har tilsvarende erfaring med integrerte serviceoppdrag.

Smarte løsninger i forkant av utviklingen

Coor skiller seg fra andre serviceselskaper først og fremst på grunn av vår sterke drivkraft til kontinuerlig forbedring av vår virksomhet og leveranse. Vår forbedringskultur er sterk, strukturerte innovasjonsprosesser motiverer oss og hjelper oss med utviklingsarbeidet. Et eksempel på velbrukt egenutviklet utviklingsarbeid er vårt unike miljøverktøy Coor Green Services som er et flott hjelpeverktøy til å skape strukturerte kundedialoger om miljøforbedringstiltak.

Et annet eksempel på egenutviklt utviklingsarbeid er vår serie av tjenester kalt Smart Solutions.