”The Workplace Revolution” – utgår från medarbetarnas behov

Idag är det en hård strid om att locka till sig och behålla talanger och en kamp mot tid och rum att få medarbetarna att komma in till kontoren. Genom att utgå från behov, upplevelser och känslor kan ni som arbetsgivare erbjuda arbetsmiljöer som är optimerade för den framtid som faktiskt redan är här.