Coor Advisory - för ett inspirerande, smart och hållbart arbetsliv!

Coors arbetsplatsstrateger gör kontoret till en attraktiv plats för medarbetare, kunder och samarbetspartners. Vi erbjuder strategisk rådgivning kring framtidens arbetsplatser och arbetsliv!