Søke
Coor som servicepartner

Hvilken etterspørsel ser vi i FM-bransjen etter Corona?

Coronakrisen har tegnet kartet på nytt, også for facility management- og service-bransjen. Kundene vet mer om FM, de stiller høyere krav og tenker mer og mer på fremtiden etter krisen. Hvilke utviklingstendenser ser vi kjølvannet av Corona?

 I Coor sier vi vanligvis at forandring er i vårt DNA, og det er akkurat det vi nå drar nytte av når vi sammen med våre kunder finner løsninger for den nye hverdagen.

I 2020 har vi i Coor identifisert fire sterke tendenser som påvirker bransjen vår: outsourcing vokser, teknologisk utvikling akselererer, etterspørselen etter renhold øker og kontoret står overfor en ny fremtid. Coor jobber kontinuerlig med å identifisere og analysere trender for å gripe muligheter og håndtere risikoer i vår stadig skiftende verden.

Outsourcing vokser i kjølvannet av krisen

Trenden med outsourcing fortsetter og historisk kriser av ulike slag har fremmet ny, stor IFM-virksomhet. Både private selskaper og offentlig sektor forventes å søke effektivitet i fremtiden – og effektivitet er Coors kjernevirksomhet. FM-markedet i Norden er fortsatt sterkt og er i dag anslått til om lag 400 milliarder svenske kroner, hvorav i overkant av 200 milliarder svenske kroner er tjenesteutsatt til tredjeparter. Av disse SEK 200 milliarder representerer outsourcede IFM-tjenester en mindre del av ca. SEK 15 milliarder. Det outsourcede IFM-tjenestesegmentet vokser imidlertid raskere enn FM-markedet generelt, med omtrent 5 prosent per år.

Den teknologiske utviklingen i serviceleveransen aksellerer

Behovet for høyteknologiske, digitale og berøringsfrie løsninger øker. Teknologi er viktig både for økt hjemmearbeid og for et virussikkert miljø på arbeidsplassen. For eksempel sensorer som måler hvor ansatte sitter og er samlet, men også løsninger som luftrensere for et bedre inneklima. Her har Coor en stor fordel, vi er i forkant når det gjelder ulike former for tekniske og berøringsfrie løsninger, for eksempel selvåpnende dører og såpepumper du ikke trenger å berøre, men base i en sterk plattform for innovasjon.

Økt etterspørsel etter renhold

Etterspørselen etter profesjonelt renhold øker som følge av COVID-19, et krav som antas å vedvare selv etter krisen. I dag ønsker mange kunder renhold fastsatt i daglig drift, kanskje i kombinasjon med et hygienevertskap, hvis rolle er å sikre at alle overflater holdes rene fortløpende. Den økte etterspørselen er svært gunstig for Coor, renhold er vår viktigste og største servicetjeneste, som står for omtrent 30 prosent av salget.

Kontoret har en lys fremtid

Kontoret vil fortsatt være viktig for å bygge kultur, for innovative og kreative møter og for å tiltrekke seg talent – selv om hjemmearbeid antas å øke. Siktemålet er fleksibilitet gjennom skreddersydde løsninger for ulike typer bedrifter og ansatte. I fremtiden er kontoret spådd å bli et attraktivt reisemål der kundeopplevelse og service er i sentrum. Eiendomsledelse og daglig ledelse kommer inn som viktige roller, for å sikre behovet for både trygghet og sikkerhet, samt for økt servicenivå.