Søke
UN Global Compact-prinsipper bilde | Coor

Coor slutter seg til UN Global Compact Norge

Som medlem forplikter vi oss til ti prinsipp for ansvarlig næringsliv og å bidra til å nå bærekraftmålene.

–Vi ønsker Coor hjertelig velkomne som medlem. Det er bra at de slutter seg til de ti prinsippene for ansvarlig næringsliv, og ønsker å øke sitt bærekraftengasjement- og arbeid innad i bedriften, sier Kim N. Gabrielli, administrerende direktør i UN Global Compact Norge.

UN Global Compact Norge (UNGC) er verdens og Norges største bedriftsdugnad for bærekraft og business. Organisasjonen har om lag 300 medlemmer, blant dem mange av Coors kunder og samarbeidspartnere. De skal inspirere bedrifter til å gjøre bærekraftsutfordringer til konkrete businessmuligheter.

Som del av medlemskapet skal Coor rapportere årlig med en samfunnsansvarsrapport, kalt “Communication on Progress”. Rapporten dekker sosiale, økonomiske og miljømessige forhold med utgangspunkt i UN Global Compact sine 10 prinsipper om menneskerettigheter, antikorrupsjon, arbeidsliv, miljø og ansvarlig drift av virksomheten. Rapporten skal vise årlig fremgang, og løfte frem virksomhetens engasjement for samfunnsansvarlig drift.

-Medlemskapet i UN Global Compact er strategisk viktig for oss. Det gir oss tilgang til å samarbeide med andre aktører som tar bærekraft på alvor og det gir oss tilgang til ny kunnskap om et fagområde i raske endring, sier Henrik Fonahn, leder for bærekraft og HMS i Coor i Norge.

 

Løsningsplattform for bærekraftige matsystemer

UNGC er også organisasjonen Coor har samarbeidet med for videreutvikling av Matalliansen, som var ett en av konseptene som munnet ut av Matfloken, der Coor deltok i høsten 2019/vår 2020.

Løsningsplattformen hadde sine første workshops 1. og 3. juni. Løsningsplattformen tar for seg på tre områder; regenerativt landbruk, bærekraftige forbrukervalg og nye fôringredienser og deling av risiko i sjømatnæringen. Coor bidrar aktivt i arbeidet med bærekraftige forbrukervalg spesielt, og sammen med aktører på tvers av bransjen jobber vi med standardisert rapportering og definisjon av bærekraftig mat i en norsk kontekst.

 

 

Kort om Coor sin bærekraftstrategi

I Coor styres og måles virksomheten etter en tredelt bunnlinje (sosial, miljø, virksomhet). Vi har valgt ut åtte av FNs bærekraftmål som er spesielt relevante for vår virksomhet. Samtidig har selskapet et overordnet mål om å bli et reelt bærekraftig selskap innen 2025, blant annet ved en halvering av selskapets direkte CO2-utslipp. Kartleggingen av Coor sitt CO2-fotavtrykk er påbegynt, med GHG-protokollen som rettesnor.

Coor er i tillegg forpliktet til Science Based Targets Initiative (SBTI). Forskningsbaserte mål gir bedrifter en klart definert vei mot å redusere utslippene i samsvar med målene i Paris-avtalen. Målene regnes som forskningsbaserte hvis de samsvarer med hva den nyeste klimaforskningen mener er nødvendig for å oppfylle målene i Paris-avtalen.

Mat og drikke-segmentet av Coor sine tjenester er den største utgiftsposten i miljø-regnskapet, og her skal 30 % av utslippene reduseres. Det skal vi klare blant annet gjennom enda mer ansvarlig innkjøp av varer, ytterligere reduksjon av matsvinn og et nylig oppstartet forskningsprosjekt med kantiner som testarena for nye, bærekraftige produkter.

-

Fotokreditering: Kim N. Gabrielli / Moment Studio.