Søke

Coor inngår ny avtale med Equinor

Coor har siden 2014 levert facility management (FM)-tjenester til Equinor. Nå har Equinor valgt å forlenge samarbeidet gjennom å inngå en ny avtale for servicetjenester ved Equinors produksjonsanlegg.

Avtalen har varighet på fem år med opsjon på forlengelse i ytterligere tre år og har en årlig kontraktsverdi på om lag 300 millioner kroner, inklusive Coors estimat for årlige variable volumer. Oppstart av avtalen er 1. november 2021.

Avtalen innebærer at Coor skal levere og utvikle en rekke servicetjenester til Equinors ansatte ved selskapets produksjonsanlegg. Dette inkluderer bl.a. renhold, kantine, vaktmestertjenester, internservice, leirdrift og operasjonelt KHMS-arbeid. Coor har i underkant av 200 ansatte som jobber i kontrakten i dag.

– Vi er veldig glade for at Equinor gir oss ny tillit. Equinor-oppdraget er ett av Nordens mest spennende og stimulerende IFM-oppdrag, og at Equinor velger å fortsette samarbeidet bekrefter vår sterke posisjon både i Norge og i Norden, sier AnnaCarin Grandin, konsernsjef i Coor.

Avtalen er inngått etter forsyningsforskriften og det er derfor to ukers karenstid i forkant av signering.

Housing-avtale
Coor har også nylig inngått en ytterligere samarbeidsavtale med Equinor om «housing-tjenester». Dette er tjenester tilknyttet Equinor sin bolig- og flyttetjeneste.  Avtalen har varighet på 16 måneder fra og med 1. november 2021 med en forventet årlig verdi på 40 millioner kroner. Equinor har mulighet til å forlenge avtalen med ytterligere 12 måneder.