Søke

Offentlig støtte innvilget til bærekraftsprosjekt

Sammen med Nofima, Foodback, Hoff, Orkla Foods Norge og Æra har Coor fått innvilget støtte på 12 MNOK fra Norges Forskningsråd til bærekraftsprosjektet Food (R)evolution. Coor vil være hovedansvarlig for prosjektet, som skal pågå frem til 2024.

Forbrukernes bevissthet om koblingen mellom klimautfordringene, bærekraft og mat er lav. Hele 8 av 10 nordmenn sier de ønsker å leve mer bærekraftig, men nesten 70% synes det er vanskelig å velge bærekraftig mat. Rundt 1,1 millioner lunsjer spises i kantiner i Norge hver dag, og gjestene er i stor grad villige til å forsøke nye produkter. Kantinen er derfor en spesielt egnet arena for å servere nye og bedre lunsjmåltider som også er bra for miljøet. Food (R)evolution skal benytte kantiner som innovasjonsarena og endringspådriver for bærekraftige matvaner.

Det settes opp en prosess der Hoff og Orkla Foods Norge kan bruke Coors kantiner som testarenaer i en tidlig fase av utviklingen av nye, bærekraftige produkter og få data og innsikter på hvordan produktene tas imot før de tar beslutning om å slippe dem i markedet.

-Dette er en kjempespennende mulighet for Coor der vi kan bidra til økt tilgang til bærekraftig mat for forbrukerne. Det er utrolig gøy å se hva vi kan få til ved å jobbe på tvers av verdikjeden med andre bransjeaktører. Det er også verdifullt for oss å få mulighet til å servere enda flere bærekraftige produkter i kantinene våre, sier Christian Dahl, Innovation Manager i Coor.

Dataene samles blant annet inn gjennom Foodback, et digitalt system for tilbakemeldinger som består av en webapplikasjon for gjesten og et rapportverktøy for kantinen, der partene får gitt og mottatt respons på måltidet på en rask og enkel måte. Forskningsinstitusjonen Nofima vil ha tilgang til dataen og inkludere dette i sin forskningsaktivitet. 

Målet er å få flere bærekraftige produkter ut i butikkhyllene og kantinene.

Se film fra lanseringen av prosjektet:


Filmen er laget av Pål G. Asdal/OneUpper.

Matfloken

Food (R)evolution har utspring fra Matfloken, et innovasjonsprosjekt drevet av Æra, der formålet er å endre folks matvaner, skape sirkulære matsystemer og å utløse potensialet som ligger i å produsere mat på nye og bedre måter.

- Gjennom Matfloken ble det tydelig at dersom vi vil få sunnere og mer miljøvennlig kosthold i den norske befolkningen må vi aktivt gå inn i å endre kostholdsvaner og utvikle nye produkter. Vi må redusere risikoen for matinnovasjon og gi forbrukere attraktive handlingsalternativ som er bedre for både sin egen og planetens helse. Her kan kantiner spille en nøkkelrolle for å utløse et stort potensiale, spesielt når de spiller på lag med andre fremoverlente norske mataktører, sier Simen Knudsen, Bærekraftsdirektør i Æra og programansvarlig for Floke.

Coor har, sammen en rekke store aktører i matbransjen, deltatt i Matfloken siden oppstarten i 2019 og er med på to prosjekter videre, der Food (R)evolution er ett av dem.

Les mer her: https://floke.era.as/no/floke/matfloken_org