Søke
FM og IFM-tjeneste for alle firmastørrelser | Coor

Facility Management som integrert eller enkeltstående tjeneste? Et beslutningsgrunnlag

Eskalerer vedlikeholdskostnadene dine? Har du problemer med å holde kontroll på dine aktiva? Om dere er en mellomstor bedrift eller en stor organisasjon: spørsmålet er om dere trenger én enkel Facility Management-avtale, eller en integrert Facility Management-avtale.

Etter hvert som virksomheten din vokser, skaffer du deg kanskje flere aktiva som må etterses regelmessig. Da kan tjenestene til et selskap som Coor, som har spesialisert seg på Facility Management (FM), være det rette for deg. Slik at du kan fokusere på det store bildet og overlate strømlinjeformingen av arbeidsprosesser og effektivitet til ekspertene!

Med Coors Facility Management-tjenester får du effektivt vedlikehold av organisasjonens fasiliteter, bygninger og utstyr på en måte som skaper størst mulig verdi for både eieren og brukerne. Våre tjenester kan anvendes i alle bransjer eller nisjemarkeder med flere applikasjoner for sikkerhet, komfort og funksjonalitet i ulike miljøer.

Her ser vi nærmere på integrert FM og enkeltstående FM, hva de betyr og utgjør, slik at du kan ta en informert beslutning for din organisasjon.

Integrert Facility Management: Trenger du det?

Hva er integrert Facility Management (IFM)? IFM er en totalleveranse av samtlige av en bedrift sine kontorrelaterte tjenester og servicebehov i én enkelt kontrakt og med ett team som utfører arbeidet. Bedriften får alle behov dekket av én enkelt leverandør. Alternativet til IFM er når bedriften inngår flere – og noen ganger forvirrende – kontrakter i stedet for én enkelt serviceavtale. Det innebærer at en lang liste av ansvarsområder håndteres individuelt av ulike team, ofte under kontrakter av ulik lengde og uspesifikk servicebeskrivelse.

For store selskaper er IFM en velprøvd metode for å oppnå strømlinjeformet og effektivt arbeid og service. Med en slik avtale har du færre kontrakter, team og ressurser å holde orden på, og dessuten har du god oversikt over alle administrative oppgaver. Sammenlignet med å følge opp hver uavhengig interessent og hvert enkelt oppgave gir IFM bedre oversikt. Det fører til effektiv administrasjon gjennom ett dedikert kontaktpunkt, reduserte driftskostnader, raskere respons på forespørsler, mindre dødtid for de ansatte samt bedre fokus på det store bildet.

En total Facility Management-tjeneste som den Coor tilbyr, innebærer tilpassede IFM-løsninger som eiendomsdrift og renholdstjenester, mat og drikke, sikkerhet, kontor, vedlikehold av grøntområder og vertskapstjenester.

Hvordan vet du om IFM er løsningen for deg? Det er det sannsynligvis dersom dere:

  • Er et stort selskap med mange ansatte og geografisk spredte kontorer
  • Krever en omfattende og helhetlig tilnærming til Facility Management-tjenester
  • Foretrekker én enkelt avtale med én enkelt leverandør
  • Ønsker å optimere arbeidsplassen med innovative FM-løsninger
  • Har infrastruktur og rutiner på å følge opp resultater, nøkkeltall og utvikling i ett enkelt system

 

Enkelstående Facility Management: Er én leverandør nok?

Trenger din bedrift én enkelt FM-tjeneste? Å arbeide med én enkelt tjenesteleverandør innebærer at man outsourcer servicebehovet til flere uavhengige leverandører. Det er flere fordeler med å benytte seg av tjenester fra en spesialisert tjenesteleverandør. Det lar kundene fokusere på sin kjernevirksomhet og det de kan best, mens leverandørene av enkeltstående FM-tjenester kan fokusere på det de er best på. Når eksperter tar seg av servicehåndteringen, oppnår man høyere effektivitet og bedre tjenestekvalitet. Dessuten frigjøres det tid for de ansatte til å fokusere på de forretningsområdene som er viktigst for bedriften.

Enkeltstående Facility Management-tjenester kan variere i alt fra catering til sikkerhet. Slike kontrakter er ofte ytelsesbaserte. Det kan f.eks. innebære at man i stedet for å ha en sjekkliste for hvor ofte et område må rengjøres, har en standar for renholds-nivået som må opprettholdes til enhver tid.

Trenger din virksomhet kun et fåtall Facility Management-tjenester? For å hjelpe deg med å ta en beslutning, gir vi deg her en liste med kriterier som du kan vurdere:

  • Har du en liten eller mellomstor bedrift med ett enkelt kontor?
  • Har du et spesifikt behov for nisjeekspertise?
  • Har du behov for at noen etterser kontorlokalet og holder det rent, funksjonelt og gjestfritt med enkle grep?
  • Har du for eksempel ikke plass til en stor kantine, men en mindre kaffebar eller resepsjon med barista eller kaffemaskin inkludert?
  • Trenger du et mindre volum av individuelt innkjøpte tjenester i stedet for en omfattende løsning?


Hvis svaret er ja på ett eller flere av disse spørsmålene, kan en enkelttjeneste være et bedre alternativ for deg. Små virksomheter kan kontakte oss i Coor for tilpassede tjenester som de trenger, basert på spesifikke behov, eller innen en av hovedtjenestene våre:

 

FM eller IFM: et spørsmål om administrasjon og effektivitet

Når organisasjoner velger én enkelt tjenesteleverandør, innebærer det at de outsourcer deres daglige driftsoppgaver til et spesialisert, uavhengig selskap. Ved å gjøre det kan de fokusere på sin kjernevirksomhet og det de kan best. Ved å bruke tjenester levert av eksperter får de bedre tjenestekvalitet og større effektivitet. Det er mer tidkrevende å benytte flere tjenesteleverandører og det medfører også risiko fordi man må forholde seg til flere ulike leverandører. Hvis dere i stedet arbeider med Coors eksperter på integrert Facility Management, kan dere være trygge på at vi tar hånd om all administrasjon, operativ ledelse, leveranser, oppfølging m.m. for å hjelpe dere med å utføre arbeidet bedre.

I dag ser vi et skifte der bransjer går fra en outsourcingmodell preget av enkeltstående FM til en modell med integrerte tjenester som sømløst kan oppfylle alle de viktigste kravene til kunder i en global skala. Med ny teknologi er integrerte tjenester nøkkelen til enda smartere bygninger og arbeidsplasser. 

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan Coor spesialiserer seg på effektive og brukervennlige IFM-tjenester for problemfri og strømlinjeformet drift, finner du det her.