Søke
ISO 45001-sertifisert ansatt utfører renhold| Coor

Alt du trenger å vite om renholdsmetoden INSTA 800

INSTA 800 er et system som kvalitetssikrer renholdstandarden innen renholdsbransjen.

INSTA 800-standarden setter føringer for hvordan aktører innen renholdsbransjen bedømmer og måler kvaliteten på renholdstjenester. Ved å følge denne standarden, forsikrer renholdsoperatøren seg om at alt INSTA 800-renhold som blir utført møter både internasjonale og norske krav og standarder, som ISO 9001 og ISO 14001.

INSTA 800 – metoden som sikrer et rent resultat

Mange leverandører av renholdstjenester bruker INSTA 800-standarden for å forsikre seg om at dine lokaler alltid holder en standard som er god nok uansett anledning. Du får med INSTA 800-metoden fordeler som å følge et helt system bygd opp rundt standarden. Det kan for eksempel være fastsetting av tidsintervaller for større oppgaver, som gulvbehandling og rengjøring av lufteventiler, himling og lignende. Slik sørger renholderne for at alt alltid møter standarden, selv på steder i lokalene som er vanskelig tilgjengelige eller som er «lette å glemme». Med INSTA 800-metoden kan du også være sikker på at dine lokaler blir rengjort med det siste innen renhold, både når det gjelder innovasjon og ny teknikk.

INSTA 800: renhold på en effektiv måte

Det er lurt å finne en tjenestetilbyder som kan lage skreddersydde løsninger for eiendomsservice, og renholdstjenester er intet unntak. Noen bygger for eksempel en profil ut fra dine bedriftsbehov og INSTA 800-standarden, slik at du kan føle deg trygg på at renholdet er så effektivt og tilpasset din bedrift sine behov som mulig.

INSTA 800-standarden bidrar til oppsettet av denne profilen ved å sette føringer for

●       Hva kvalitetsnivået skal være etter at renholdstjenester er utført

●       Hvordan lage romprofiler etter renholdsbehov (kvalitetsprofiler)

●       Hvordan man setter kvalitetsnivå for hver kvalitetsprofil

●       Hvordan kvalitetsnivå skal måles, evalueres og følges opp

Kvalitetsnivå og kontroll

I følge Renholdsportalen utviklet av NHO Handel og Service opererer INSTA 800 med følgende standarder:

  • Kvalitetsnivåene etter utført renhold
  • Gruppering av byggets ulike rom inn i romprofiler
  • Kvalitetsnivåer for hver romprofil
  • Måling og oppfølging av renholdet i kontroller  

Nivå 5 representerer et plettfritt resultat, og 1 betyr at det utførte renholdet ikke er tilfredsstillende i det hele tatt. Her vektlegges såkalt «visuell kontroll», det skal altså ikke være mer synlig smuss enn det som er tillatt i henhold til rommets vurderte kvalitetsprofil. 

INSTA 800 bestemmer at slike visuelle kontroller skal utføres og registreres minimum fire ganger i året. Kontrollene kan utføres av en utsending fra renholdsoperatøren som har ansvar for å følge opp tjenesten, og dette kan også utføres sammen med kunden. Renholdere foretar selvsagt også fortløpende kontroller av eget arbeid.

Kvalitetsprofil

Du får mye på kjøpet med INSTA 800 renhold. Fordeler som abonnementstjeneste og erfarent personale er bare noen av godene, men kvaliteten på renholdet kanskje er den aller fremste. INSTA 800-metoden benytter seg av såkalte kvalitetsprofiler for å vurdere hvilket kvalitetsnivå på renholdet som skal gjelde for de forskjellige romtypene i en bedrift. Ta et skolebygg som eksempel. Det er forskjell på kvalitetsnivået for renhold som er forventet og påkrevd på helsesykepleiers kontor eller personalkjøkkenet, og kvalitetsnivået som er påkrevd og forventet i et klasserom eller en gymsal. Rom der mennesker oppholder seg sjelden og/eller kort tid av gangen, som lager-/bodområder, får gjerne sin egen kvalitetsprofil, som krever et lavere kvalitetsnivå og mindre hyppig rengjøring enn rom der mennesker oppholder seg ofte og/eller over tid.

Det høyeste kvalitetsnivået i INSTA 800, altså nivå 5, fordrer at et rom er helt plettfritt. Et toalettbesøk etter endt rengjøring er nok til å trekke rommet ned til nivå 4. En kvalitetsprofil på nivå 5 vil derfor være unødvendig for de fleste rom i mange bedrifter, med mindre de for eksempel er medisinsk relaterte, mat- og drikkerelaterte eller er i hotellbransjen. Med en god leverandør av renholdstjenester, gjøres disse vurderingene i samarbeid med din bedrift. Slik vil kvalitetsnivået i de ulike kvalitetsprofilene alltid være der det skal være, uten at renholderne utfører masse unødvendig arbeid dere helst ikke vil måtte betale for.

Miljøvennlig renhold med INSTA 800

Mange moderne bedrifter er opptatte av å ta vare på miljøet. Renholdsbransjen er en versting når det gjelder bruk av engangsprodukter og miljøfiendtlige stoffer og kjemikalier. Det er også viktig å ta avfallshåndteringen med i betraktning, ved å sørge for at din tjenesteleverandør leverer avfall til gjenbruksstasjoner og avfallsanlegg med fokus på gjenvinning, kompost og kildesortering.

Velg en renholdsleverandør som jobber konstant for å gjøre sitt renholdskonsept mer miljøvennlig. Du kan for eksempel spørre om hvilke konkrete tiltak de gjør for å bedre miljøprofilen, og om de følger med på bærekraftige nyvinninger innen renhold. Leverandøren bør også jobbe aktivt for å redusere bruken av kjemikalier, for å skåne både miljøet, lokalene som rengjøres og renholdspersonalet.

Med sertifisert INSTA 800-renhold kan du være trygg på at både renholdet og miljøet blir tatt på alvor. Ta kontakt med en leverandør i dag for mer informasjon om INSTA800 renhold, pris finner dere ut av sammen.

Kontakt salgsavdelingen vår!

Det oppstod en feil under henting av captcha-bilde
GDPR
Klikk her for å lese mer om Coors retningslinjer for behandling av personopplysninger.

Coor Privacy policy

We have updated our Privacy Policy to help you understand what information we process and why we process it. We have made these updates as new data protection regulations (GDPR) entered into force on 25 May in the European Union / EEA.

Consent to the processing of personal data

The personal data we process is data provided by you when you fill in a contact form or subscription form on Coor's websites. It is your full name, e-mail address and your phone number or postal address (if and when applicable).

What is the purpose of processing your personal data?

Your personal data is required in order for us to send out the material you expressed an interest in such as press releases, news, and/or newsletters. We also use personal information to contact you personally if you filled in a contact form.

What is the legal basis for processing your personal information?

Our processing of your personal data is based on your consent to the processing. You can revoke your consent at any time by emailing us at info@coor.com

Information about processing your personal data

We have implemented appropriate technical and organizational measures to protect your personal data against loss or unlawful access. The number of persons with access to your personal data is limited. Only persons managing the Coor website you visited and/or who need to process your personal data in accordance with the above purposes will have access to your personal data.

We may also share your personal data with other Coor Group companies and suppliers and business partners who perform services or development on our behalf.

Your personal data may be transferred to a third country, that is, a non-EU / EEA country, in conjunction with Coor's use of the cloud-based services Office 365 provided by Microsoft Ireland Operations Limited ("Microsoft").

When Microsoft provides Office 365 services, Microsoft manages customer data (such as email, files) in data centers in the EU (currently: Dublin (Ireland) and Amsterdam (Netherlands)). However, as an integral part of the Office 365 services, some limited personal information (such as e-mail address) may also be processed in the United States).

In order to comply with applicable data protection requirements, Coor has entered into a data processing agreement with Microsoft and has also entered into standard contractual clauses ("EU Model Clauses") with Microsoft. All Microsoft subcontractors handling personal data in connection with the Office 365 services are committed by Microsoft in accordance with Article 11 of EU Model Clauses.