food statoil

FOOD by Coor 2.0 – smartere, bedre, sunnere

Coor driver stadig flere restauranter i egen regi under varemerket FOOD by Coor, som på kort tid har etablert seg som et av markedets beste restaurantkonsepter. Akkurat nå pågår et spennende utviklingsarbeid som har til formål ytterligere å styrke og forbedre den felles plattformen for restaurantene, kafeene og kioskene våre.

Mat og drikke er en av de tjenestegruppene som Coor har definert som strategisk viktige. I 2011 ble det lansert et nytt konsept for de restaurantene som drives i egen regi – FOOD by Coor. Målet var å kunne etablere en attraktiv restaurantløsning der gjestene og måltidsopplevelsen står i sentrum. Å besøke en FOOD by Coor-restaurant skal være en opplevelse for alle sansene, der god og vellaget mat, god service og tiltalende omgivelser skal tilrettelegges på beste måte ut fra lokale forutsetninger.

Over 100 restauranter, kafeer og kiosker

FOOD by Coor har siden starten i 2011 vært et av de konseptene i bransjen som har vokst raskest, faktisk med mer enn 100 prosent de siste to årene. I dag finnes det godt over 100 restauranter, kafeer og kiosker i Norge, Sverige og Danmark. Det gjør Coor til en av de ledende restaurantoperatørene i Norden.

– Jeg har jobbet i forskjellige stillinger i restaurantbransjen og har god innsikt i bransjen. Jeg mener uten tvil at FOOD by Coor er en av de mest ambisiøse restaurantsatsingene på markedet i dag. Jeg er virkelig imponert over den høye kvaliteten og den driven som preger restaurantene i Coor, sier Stian Dignes.

En av Stians oppgaver var å gå gjennom de seks hjørnesteinene (kundeløftene) som FOOD by Coor hviler på – kundetilpassing, matopplevelser, personlig kundebehandling, atmosfære, innovasjon og bærekraft. Hjørnesteinene er fortsatt de samme som i 2011, men innholdet har blitt konkretisert. Stian ønsker å fremheve to av hjørnesteinene som skiller Coor fra andre aktører.

Jeg er virkelig imponert over den høye kvaliteten og den driven som preger restaurantene i Coor.

Stian Dignes, Tjenesteutvikler, FOOD by Coor

– Det som gjør at FOOD by Coor virkelig skiller seg ut, er den store graden av kundetilpassing og evne til innovasjon. Kundetilpassing er viktigere enn man kanskje skulle tro. Hos Coor blir menyene utarbeidet lokalt. Kokkene og medarbeiderne får mer å si, og det gjør arbeidet morsommere. Engasjement fremmer ansvar, helt klart. Det fører også til at det blir lettere å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere, noe som er helt vesentlig for en god restaurantvirksomhet, forklarer Dignes.

Selv om restaurantene selv utarbeider sine egne menyer, er det enkelte oppgaver som bør være sentralisert for at restaurantvirksomheten skal være kostnadseffektiv og god. For å kunne ha en tydelig profil må det også foreligge felles retningslinjer, blant annet minimumskrav til visse råvarer. Det er for eksempel ikke lov å servere rødlistet fisk på noen av FOOD by Coor-restaurantene. Andre eksempler på saker som med fordel kan behandles sentralt, er visse administrative og IT-relaterte spørsmål.

– For at vi skal kunne oppnå best mulig resultat og kvalitet, har vi opprettet et nordisk kompetanseteam, der vi jobber i nært samarbeid med lederne for FOOD by Coor i de enkelte landene. Vi diskuterer forskjellige løsninger frem og tilbake, og selv om det hender at vi har forskjellige oppfatninger, er vi enige om hvilke områder vi skal utvikle sammen og hvilke som bør utvikles lokalt.

I løpet av det siste året har særlig saker som felles innkjøpssystem, spesialutdanning, bærekraft, et utviklet tilbud og digitale grensesnitt (blant annet smarte betalingssystemer, nettbutikker og apper) stått i fokus. Vi arbeider med et nytt, konsernfelles innkjøpssystem for restaurantleveransen. I Sverige er det også lansert en ny nettportal for FOOD by Coor. Når det gjelder tilbudet, så er det et uttalt ønske å kunne tilby alle dagens måltider – ikke bare lunsj og møtemat i kontortiden. Allerede nå er det i gang diverse pilotprosjekt der noen av FOOD by Coor-restaurantene også tilbyr ferdiglagde middagsesker som kundene kan bestille og ta med hjem.

– Dette er et spennende felt som vi håper å kunne lansere på bred front i løpet av 2016. Ideen har fått svært positiv mottakelse i restaurantene der vi har prøvd den ut. Kundene kan bestille mat før et visst klokkeslett og deretter hente den ut fra et kjøleskap når arbeidsdagen er slutt. For vår del er det ikke bare en ekstra inntektskilde, men det innebærer også at vi kan redusere matsvinnet i restaurantene, som er en av de største utfordringene vi har når det gjelder bærekraft, sier Stian Dignes.

I 2016 vil nettopp utvikling av konseptet stå høyt på dagsordenen. Stian nevner flere tiltak, blant annet videreutvikling av FOOD by Coor-kafeene og ‑kioskene. Også de digitale grensesnittene vil komme mer i fokus.

- Målet er hele tiden å videreutvikle tilbudet. Det er viktig at vi er lydhøre og forstår hva matgjestene vil ha, og like viktig at vi har løsninger som gjør det enkelt å være kunde hos oss. Til syvende og sist handler det ganske enkelt om å gjøre hverdagen enklere for kundene og gjestene våre, avslutter Dignes.

Fakta FOOD by Coor

Antall restauranter, kafeer/kaffebarer og kiosker: I Norge har vi 44 restauranter, 7 kaffebarer og en gjestegård. I Sverige driver vi 32 restauranter, kafeer og kiosker. I Danmark finnes det 37 restauranter (inkludert mindre satellittrestauranter).

Merking:

De fleste FOOD by Coor-restaurantene i Sverige er KRAV-sertifiserte. I Danmark er én restaurant nøkkelhullsmerket, og én restaurant har fått bronsediplom for økologi, som vil si at 30 prosent av råvarene er økologiske. Alle restaurantene i konsernet som har eksistert i mer enn et år, har også vært miljøkontrollert ved hjelp av vårt eget verktøy, Coor Green Services.

Annet:

I Norge er vi i gang med en satsing på egenproduserte varer som jus, honning og kaffeblandinger.