klas

Holdbare i lengden

Hva er det som er avgjørende i en opphandling? Og hva ville være nødvendig for deg som kunde for at du ville velge å utvide et etablert partnerskap med din nåværende leverandør? Kort sagt - hva er det som kreves for et bærekraftig leverandørforhold?

Etter å ha vært med i utallige forhandlinger, vet jeg at det ikke finnes et enkelt svar på det spørsmålet. Imidlertid tror jeg at jeg vet så mye at jeg tør å markere én forklaring: at vi ved hvert anskaffelsesøyeblikk har det beste tilbudet, som tilfredsstiller de krav og behov som er viktigst for deg som kunde akkurat nå.

Dette betyr at vi som leverandører trenger å forstå hva som er mest viktig for våre kunder i hver opphandling, og at vi viser hvordan vi kan møte dagens behov. Prisen er selvsagt en viktig parameter i alle opphandlinger, men det er sjelden bare prisen som avgjør. For noen er det viktig at vi har gode systemer og prosesser på plass. For andre er arbeidsmiljø og sikkerhet kritisk. En tredje vil se at vi har kvalifisert miljørådgivning, og noen synes det er viktig å ha god leverandørkontroll. Noen ganger er det helt avgjørende at vi kan vise at vi er en ansvarlig og utviklende arbeidsgiver.

Fokusområdene varierer og som leverandører kan vi aldri stå stille. Det faktum at vi er lydhøre, fleksible, og hele tiden søker å forbedre vår virksomhet og vår leveranse, er helt avgjørende for oss for å få nye og også opprettholde våre oppdrag. En sterk idékultur og en sterk innovasjonsmotor står sentralt i vår suksess.

I denne utgaven av Nova kan du lese om en av våre nye innovasjoner - SmartMove. Vi egner også mye oppmerksomhet til bærekraft, og viser hvordan vi som leverandør tar ansvar for vår virksomhet, og hvordan vi kan hjelpe deg som kunde. Velkommen til et bærekraftig nummer av Nova. Og velkommen til en serviceleverandør som fokuserer på langsiktige kunderelasjoner.

Klas Elmberg, administrerende direktør for Coor i Norge