Søke
illustration

Bærekraft – spiller det noen rolle?

Den vanlige definisjonen av bærekraftig utvikling ble introdusert av den amerikanske miljøviteren og forfatteren Lester Brown i 1981, da han skrev at bærekraftig utvikling er å tilfredsstille dagens behov uten å risikere kommende generasjoners muligheter til å tilfredsstille sine behov.

Espen Ræstad, leder for forretningsutvikling, salg og marked i Coor i Norge.På det tidspunktet var det mange som opplevde at definisjonen var vanskelig å forstå, rent konkret. I dag er situasjonen en annen. Espen Ræstad, leder for forretningsutvikling, salg og marked hos Coor i Norge, mener at spørsmålet alt har blitt viktigere og mer aktuelt i mange kontrakter.

− For større bedrifter og organisasjoner er det en selvfølgelighet, og i mange tilfeller en nødvendighet, å jobbe aktivt med bærekraftighetsspørsmål. Drivkraften varierer, og kan komme fra forbrukere/kunder, interesseorganisasjoner, myndigheter, media, medarbeidere eller kanskje styreledere. Selv om FM- og servicebransjen fokuserer mer på bærekraftighetsspørsmål, som vises tydelig i undersøkelsesresultater, er det ikke alltid avgjørende.

Bærekraftighetsområdet er imidlertid bredt, og kundenes fokusområder varierer. Ved større anbud må leverandører ofte vise at de holder en viss standard i ulike områder for å bli vurdert.

Akkurat nå handler bærekraftighetsspørsmålet mest om kvalitet, miljø og arbeidsmiljø/sikkerhet (K-HMS). Leverandørstyring er et annet viktig element hvis underleverandør benyttes, og spørsmål om sosialt ansvar dukker opp fra tid til annen. Espen Ræstad opplever at det er forskjell på privat og offentlig sektor.

− I offentlige kontrakter stilles ofte krav til at leverandøren skal være miljø- og kvalitetssertifisert i samsvar med den internasjonale ISO-standarden. Den private sektoren stiller ikke alltid krav til sertifisering, men går noen ganger lengre i å spørre hvordan vi faktisk jobber med disse spørsmålene.

En bransje som utmerker seg for Coor olje og gass-industrien, der miljøspørsmål og arbeidsmiljø/sikkerhet er høyt prioriterte spørsmål. I mange tilfeller utgjør bærekraftighet et eget vurderingsområde i anbudsvurderingen, og det forekommer at spørsmålet får mye å si for utfallet av hvilken leverandør som velges.

− Generelt krever olje og gass-industrien mer enn øvrige sektorer. Det er oftere regelen enn unntaket at vi må legge ved for eksempel HMS-planer og HMS-retningslinjer i disse anbudene, sier Espen Ræstad.

Som leverandør er det viktig å kunne håndtere ulike kundekrav og fokusområder. Hos Coor er det en selvfølge å tilpasse seg kundens krav til økt innsats innen visse felt. Espen forklarer at Coors prinsipp er at hvis kunden har høyere krav enn Coors egne, så gjelder kundens krav, men hvis kundens krav er lavere, gjelder Coors høyere standard.

− Våre egne standardnivåer må selvsagt tilpasses våre kunders generelle krav, og vi må derfor følge utviklingen nøye.

Større serviceleverandører har oftest større mulighet til å kontrollere innkjøp og leverandører, miljøpåvirkning, forretningsetiske prinsipper og arbeidsgiveransvar. Som leverandør må man alltid holde tritt med kundene.

− Min oppfatning er at vi ligger bra an hos Coor, og det viser seg ikke minst i anbudssituasjoner. Når det gjelder bærekraftighet, gjelder det imidlertid å prioritere og velge visse profilspørsmål. Hos Coor har vi valgt miljøområdet, der vi som eneste servicebedrift tilbyr en totalomfattende miljøundersøkelse av alle servicetjenestene vi leverer. Mange andre leverandører tilbyr separate grønne tjenester, som for eksempel innen bedriftsrenhold, men det er ingen som tar like stort grep som oss.

På spørsmål om hva Coor kan bli flinkere til, kommer svaret raskt:

− Vi legger øret inntil skinnene og prøver å forstå hva som er viktig for kundene. Ett område vi fokuserer ekstra mye på akkurat nå er arbeidsmiljø, der vi har flere kunder med svært høye krav. Som ansvarstagende leverandør vil vi ligge på nivå med kundene våre og vi vedtar derfor tiltak innen dette området akkurat nå, sier Espen Ræstad.