Säkerhetslösningar

Våg å stole på teknologien

Sikkerhet er i dag en naturlig del av integrerte helhetsløsninger. Det skyldes primært modnere kunder som ikke ser noen forskjell mellom å kjøpe sikkerhetstjenester og andre servicetjenester. Målet er uansett det samme – driftssikkerhet, effektivisering og forbedring.

Joakim Halfwordson, sikkerhetsekspert i CoorJoakim Halfwordson, ansvarlig for Coors sentrale sikkerhetsorganisasjon, mener at få aktører i sikkerhetsbransjen i praksis arbeider med funksjonsløsninger – enten har man fokus på å levere komponenter, for eksempel kortlesere, eller så leverer man personalrelaterte overvåkningstjenester.

− Det betyr at kundene i stor grad kjøper teknologi fra én leverandør og personaltjenester fra en annen, og dermed får de ikke en optimalt fungerende helhet. I Coor forsøker vi å dra nytte av de synergiene som oppstår mellom alle tjenestene våre, og det kan vanligvis innebære en kostnadsbesparelse på 30 til 40 prosent. Samtidig utfordrer vi de gamle overvåkningsstrategiene og hjelper kundene våre med å finne og gjennomføre moderne, smarte og effektive løsninger.

Ettersom Coor har kunder i mange ulike bransjer har man erfaring og verdifull innsikt fra ulike miljøer. Coor har for eksempel ansvar for sikkerheten på flyplasser, i bankvirksomheter, på kontorer samt i logistikk-, senter- og industrianlegg. Flere av disse miljøene har komplekse kravbilder og høye sikkerhetskrav.

− Vår brede erfaring kommer kundene til gode ved at vi hjelper dem med å velge den beste løsningen for deres unike situasjon. Dessuten skaper vi merverdi med vår tekniske arbeidsmåte, ved å sentralisere alarmfunksjoner fremfor å ha bemanning på alle steder og ved å arbeide hendelsesstyrt ved alarmer, i stedet for at vaktene våre skal sitte og vente på at noe skal skje.

Joakim Halfwordson mener at mye av den tiden som en vekter er på plass, handler om å ha beredskap dersom noe hender. Ved å utnytte disse ressursene på en bedre måte blir Coors leveranse som helhet mer effektiv.

− Har vi en vekter på stedet, legger vi til ekstra oppgaver for å stimulere denne personen. Vekteren får arbeide med servicetjenester som ellers utføres av vår øvrige serviceorganisasjon på dagtid. Det kan for eksempel handle om å utføre kontroller på eiendommen i forbindelse med at man gjennomfører sikkerhetsrunden. På den måten effektiviserer vi leveransen vår som helhet samtidig som vi får mer engasjerte vektere i leveransene.

For Coor handler sikkerhet mye om struktur og orden, men også om å finne nye støtteprosesser. Et eksempel er å samkjøre adgangskontrollsystemet med personalavdelingens register slik at bare personer som er ansatte, har tilgang til lokalene. Som bestiller må man kunne stole på at informasjonen i systemene er korrekt og oppdatert.

− I mange tilfeller har vi ved å anvende tekniske løsninger kunnet eliminere problemer som er forårsaket av den menneskelige faktoren. Systemene både sjekker og dobbeltsjekker. Andre ting som vi automatiserer, er for eksempel fotografering til adgangskort, som vi utfører ved hjelp av en fotostasjon. Da kan servicebrukerne ta sitt eget foto når det passer for dem og vi trenger ikke å ha personale på plass. Selvservicestasjoner er en tydelig trend akkurat nå i flere deler av serviceleveransen.

Sikkerhetsløsningene går mer mot IT enn å handle om mekaniske låser og nøkler, og det gjør dem mer integrerbare. Det er et stort teknologiskifte der flere og flere begynner å vurdere den tradisjonelle bemanningen og ser på hva som kan automatiseres eller fjernstyres.

− Utfordringen med sikkerhetstjenester, sammenlignet med andre tjenester, er at hvis man mislykkes, så kan konsekvensene bli store. Dessuten er sikkerhet en tjeneste som i de fleste tilfeller leveres på et fysisk sted og da kreves det at vi har et lokalt nærvær med kompetente medarbeidere som støttes av våre sentrale spesialistkompetanser, sier Joakim Halfwordson.

Andre merverdier som en leverandør av integrerte helhetsløsninger kan tilby, er "single point of contact", et rapporteringssystem som man allerede er kjent med, felles måletall mellom ulike kontor/anlegg og en trygghet i at noen driver det operative slik at man som bestiller kan konsentrere seg om det strategiske arbeidet med sikkerhet.

− Når man kjøper integrerte helhetsløsninger, er man som oftest en moden kunde. Det er viktig å forstå at sikkerhetsorganisasjonen er kravstiller, selv om det mange ganger kan være en innkjøpsorganisasjon som de facto er bestiller av tjenestene. I forlengelsen betyr det at vi avlaster sikkerhetsorganisasjonen fra det operative og taktiske arbeidet og gir dem rom til å fokusere på strategien og funksjonskravene.

Coor arbeider også mye med å støtte det strategiske arbeidet og for eksempel hjelpe til med underlag og utredning når kunder investerer i nye systemer. Mange ganger handler det om globale løsninger og Coor har assistert kunder i land som Kina, Japan, England og Saudi-Arabia.

− En annen trend er at selskaper som opererer globalt, ønsker å kunne utveksle informasjon mellom alle systemene sine. Et adgangskort skal kunne brukes både på kontoret i Sverige og kontoret i Kina. Dessuten vil man legge til andre funksjoner i adgangskortene, for eksempel innlogging i datamiljøer, adgang til å skrive ut på skriverne eller mulighet til å betale lunsjen, sier Joakim Halfwordson.

Til syvende og sist handler det om at alle skal ha sikkerhet i ryggmargen. Renholderne passer på at nødutgangene ikke blir blokkert, medarbeiderne slipper ikke inn folk uten å spørre hvor de skal, alle bærer adgangskortene sine godt synlige, og så videre.

− For oss handler det om å ta et helhetsansvar, og at vi hele tiden jobber proaktivt og aldri reaktivt. Vi må prøve å finne gode, fremtidssikre og fleksible sikkerhetsløsninger, som til enhver tid kan tilpasses kundenes endrede behov.

Vil du vite mer?

Kontakt gjerne Joakim Halfwordson, ansvarlig for den sentrale sikkerhetsorganisasjonen i Coor Service Management, +46 706 21 81 25 eller Joakim.Halfwordson@coor.com.