Grandin

For en mer konkurransedyktig industri!

For et par år siden spådde vi at industriserviceområdet kom til å bli et viktig vekstsegment for vår bransje. Et tjenesteområde godt egnet for et serviceselskap som Coor, ettersom vi spesialiserer oss på å utvikle og samordne ulike servicetjenester som utføres ”on site”, det vil si i eller omkring kundenes fysiske kontorer, eiendommer eller anlegg.

Vi har hatt mye fokus på å levere arbeidsplasservice ("soft FM") og eiendomsservice ("hard FM"), men har de siste par årene også arbeidet med industriservice i konsernet. Derfor har vi bevisst styrket industriservicekompetansen vår, og i dag er vi en av de ledende aktørene i Sverige også på dette tjenesteområdet. Industrilandskapet i Sverige, hvor industriservice har vokset, skiller seg en del fra Norge, der vi ikke har lika mange tunge industrier. Likevel finnes det industrier i Norge som skulle egne seg for industriservice og oppstår muligheten vil vi samarbeide med den kompetansen som finnes i Sverige.

Gledelig har strategien vår vist seg å være god. Trykket på outsorcing i industrien er sterkt for tiden, og vi tror at dette er det segmentet som kommer til å vokse mest fremover. Det er også interessant at mange industribedrifter ser fordelene med å håndtere servicetjenester mer integrert –det gjelder så vel FM-tjenester som industriservicetjenester. Volvo Cars er et eksempel på en kunde som har utvidet samarbeidet med Coor, og som ser fordelene ved å kjøpe flere tjenester fra én serviceleverandør. Vi i Coor er selvsagt overbeviste om at dette er den rette veien å gå, og at det er en forutsetning for en fleksibel, effektiv og verdiskapende serviceleveranse som støtter kundenes kjernevirksomhet optimalt og styrker deres konkurranseevne.

AnnaCarin Grandin
Administrerende direktør, Coor i Norge

Er du nysgjerrig på Coor eller vil vite mer om virksomheten vår?

Kontakt meg gjerne!
Tlf +47 455 00 292, anna-carin.grandin@coor.com