Karin Back

Coor + kunde = utvikling

Utviklingsarbeid drives i alle kontrakter, men iblant iverksettes det mer omfattende utviklingsprosjekter. På begynnelsen av året startet Coor et slikt utviklingsprogram sammen med en av sine kunder. Ved hjelp av ny teknologi skapes det moderne arbeidsplasser gjennom å tilpasse og utvikle servicetjenestene.

Karin Back, programansvarlig i Coor, forteller at hensikten med programmet er å videreutvikle Coors servicetjenester og hvordan de leveres for å finne mer effektive, moderne, fleksible og langsiktig bærekraftige løsninger.
– Dette krever en fokusert innsats. Vi må ta oss tid til å tenke nytt og være villige til å ta større grep. Det betyr prioritert tid og dedikerte ressurser. Meningen er at vi ikke bare skal gjøre små endringer, men i stedet ta ordentlige kliv.

Vi arbeider på andre måter i dag sammenlignet med for ti år siden. Ny teknologi og nye vaner gir nye forutsetninger på mange arbeidsplasser. Dette påvirker selvsagt også den servicevirksomheten som skal støtte kundenes kjernevirksomhet.

− Det handler om å utnytte teknologi som strekkoder, mobiler og automatisert flyt for å knytte sammen leveransen samt å jobbe med intern effektivisering som er til nytte for servicebrukerne, sier Karin Back.

− Behovet for å skape moderne arbeidsplasser er stort i mange bedrifter akkurat nå. Mange bedrifter føler at de må utvikle og forandre seg for å være en attraktiv arbeidsgiver. Her kan vi bidra ved å ta ansvar for den servicevirksomheten vi bedriver, sier Karin Back.

Coor har som ambisjon å drive utviklingsarbeid i nært samarbeid med kundene. På den måten kan man prøve nytten av de mulighetene som finnes og sikre at det er til gagn for både Coors og kundenes virksomhet.

− Selv om større utviklingsinnsatser drives i nært samarbeid med en viss kunde, kommer det etter hvert alle kunder til gode. Gode løsninger blir til slutt standard i alle leveranser.

Arbeidet er omfattende. Mange tjenester undersøkes, også de helt basale. Utgangspunktet er at det alltid finnes et potensial for å gjøre ting bedre. Karin Back forklarer at det handler om måten man utfører en tjeneste på, men også om hvordan man følger opp og kontrollerer utførte tjenester.

Et annet viktig utgangspunkt er å tilpasse ulike tjenester til servicebrukernes nye behov, vaner og endrede forutsetninger.

Karin Back opplever at det alltid finnes mange ideer internt i kontraktene, men at det også er viktig å rette blikket utover og følge med på andre innovasjonskrefter.
– Vi søker stadig nye løsninger som kan tilpasses kundenes virkelighet og som er verdiskapende for dem. Hvis vi ikke finner det vi leter etter på markedet, forsøker vi å utvikle et konsept selv. Verktøyet vårt for miljømerking, Green Services*, er et godt eksempel på det.

Å samarbeide med kunder i omfattende utviklingsprosjekter bygger på et tett samarbeid og gjensidig tillit. Begge parter må føle seg komfortable med å drive et stort prosjekt sammen. Utgangspunktet er alltid kundens mål, for eksempel at arbeidsplassen deres skal oppfattes som moderne og funksjonell.

* Green Services er et egenutviklet verktøy som sikrer miljøvennlige løsninger i alle de tjenestene som Coor tilbyr

Vil du vite mer om Coor Green Services?

Vil du vite mer om dette utviklingsprosjektet eller om Coors utviklingsarbeid, kontakt gjerne Karin Back på telefon +46 8 553 959 67 (karin.back@coor.com).