customer

Modne kunder tenker på helheten

Integrerte helhetsløsninger er ikke lenger noe som markedet kun er nysgjerrig på. Det er et etablert begrep som vinner terreng i hele Norden.

Markedet for outsourcede serviceløsninger er en relativt ung bransje, men markedsutviklingen går i raskt tempo. For et år siden skrev vi i Nova om at integrerte helhetsløsninger vinner terreng, men mest blant større private bedrifter. Nå har markedet nådd enda lengre.

Espen Ræstad, leder for forretningsutvikling i Coor.− I dag er integrerte serviceløsninger et etablert begrep i FM-bransjen (IFM) som tiltaler alle typer bedrifter, store som små. Vi har også sett at flere industrikunder begynner å konsolidere tjenestene sine. Nye tjenester og nye kunder integreres i kontraktene, for eksempel industriservice mot industrielle kunder og OPS-prosjekter (offentlig-privat samarbeid) mot offentlig sektor, sier Espen Ræstad, leder for forretningsutvikling i Coor.

Også blant bedrifter som allerede har valgt integrerte serviceløsninger, finnes det en tydelig tendens mot utvidede serviceoppdrag, kontraktene blir dypere og bredere. Kundene legger til flere tjenester, flere anlegg og også flere land i leveransene sine.

− I dag har vi kontinuerlig innkommende tjenestekjøp som er initiert av kunden, tidligere var vi som oftest den drivende parten.

Men hvorfor øker interessen og modenhetsgraden hos kundene akkurat nå?

Espen Ræstad tror at forklaringen ligger i økte krav til fleksible løsninger. Vår tid krever at bedriftene må kunne omstille raskt og tilpasse virksomheten til endrede forutsetninger i omverdenen.

− De som håndterer endringer best, kommer til å styrke sin stilling og konkurranseevne mest. I en stadig mer globalisert verden blir konkurransen stadig hardere.

Eksempler på faktorer som kommer til å påvirke nesten alle bedrifter på en eller annen måte de nærmeste fem årene, er:

  • Nye produkter
  • Nye kunder
  • Endrede lover
  • Nye konkurrenter
  • Nye krav fra medarbeiderne
  • Nye produksjonsanlegg
  • Endret konjunktursituasjon

Dette fører til krav om rask omstilling av servicetjenester, og da er det stor forskjell på å forhandle om én avtale med én IFM-leverandør sammenlignet med 20 ulike avtaler med 20 ulike leverandører av enkeltvise tjenester. Det fører også til et dypere partnerskap mellom kundene og deres leverandører siden også leverandøren må ha mulighet til å omstille og utvikle leveransen i samme takt.

− Alle innkjøpere tjener på å ha færre relasjoner med leverandører som tar et vidtrekkende ansvar for å tilpasse serviceleveransen til endrede behov og nye forutsetninger. For leverandører av integrerte løsninger, som Coor, er dette en selvfølgelighet. Vår evne til å være fleksible og tilpasse oss raskt er egenskaper som kundene setter stor pris på – over tid.

Utviklingen mot integrerte serviceløsninger merkes i hele Norden, og i løpet av det siste året også i Finland. Sammenlignet med sine nordiske naboer er outsourcinggraden i Finland høy, men det gjelder helst enkeltvise tjenester.

− Under den siste lavkonjunkturen begynte også finske bedrifter å endre atferd mot å konsolidere stadig flere tjenester. Nå ser vi betydelig flere IFM-avtaler i Finland sammenlignet med tidligere. Det er vanskelig å spekulere i hvorfor trenden er blitt endret nå, men en medvirkende faktor er trolig at man ser at internasjonale konkurrenter velger integrerte løsninger, sier Espen Ræstad.

Hvilke andre trender preger markedet akkurat nå?

− Rent generelt ser vi at andelen egenutførte tjenester hos leverandørene øker. Det handler anslagsvis om 60 prosent egenutførte og 40 prosent eksterne. Det innebærer at leverandøren har enda bedre handlingsrom for raske omstillinger. En annen trend er at de som bare opptrer som rådgivere uten å utføre noe selv, taper terreng. Dessuten har integrerte helhetsløsninger gått fra å være et enkelt spørsmål til noe som behandles på ledernivå.

Les tidligere publiserte artikler om integrerte helhetsløsninger:

IFM versus singel service i Nova no 1/2009

I kommende nummer vil du kunne lese mer om hvordan integrerte helhetsløsninger vinner terreng i produksjonsindustrien og i offentlig sektor – og hvorfor.

Vil du vite mer om fordelene med integrerte serviceløsninger?

Kontakt gjerne Espen Ræstad, leder for forretningsutvikling, +47 971 18 271 espen.raestad@coor.com