Grandin

Jeg løfter på hatten

Vi har for første gang gjennomført en miljøgranskning av alle våre FM-leveranser med miljøverktøyet Coor Green Services. Arbeidet har vært omfattende og krevende, men også stimulerende og viktig.

Resultatet har stort sett vært positivt – 60 lokasjoner av 120 granskede kvalifiserte seg til gull- eller sølvnivå. Det er mer enn hva jeg forventet, og det viser at miljøambisjonene hos kundene våre generelt er høye. Dette gjelder ikke minst i Norge, der vi har både gull- og sølvvinnere. Hatten av for dere!

I dette nummeret introduserer vi en ny spalte – "Eksperten kommenterer" samt en ny temaserie – "Integrerte helhetsløsninger". Det er interessant å konstatere at stadig flere bedrifter og offentlige virksomheter ser fordelene ved å la en leverandør ta et helhetsansvar. Å utføre, drive, utvikle og effektivisere alle de virksomhetsstøttende servicetjenester som kreves for at kundens kjernevirksomhet skal fungere optimalt. Vi ser det i hele Norden, i alle bransjer og blant virksomheter med ulik størrelse. Som eksempel har vi i Norge signert en avtale med Microsoft som er under kontinuerlig utvikling og utøkning, samt at vi nå skal følge vår kunde Ericsson til deres nye kontorlokaler på Fornebu. Hvis du ikke er blitt overbevist, anbefaler jeg at du følger med i vår nye artikkelserie som starter i dette nummeret.

Velkommen til et nytt nummer av Nova!

AnnaCarin Grandin, adm.dir. for Coor i Norge

Er du nysgjerrig på Coor eller vil vite mer om virksomheten vår? Kontakt meg gjerne!

Tlf. +47 455 00 292, anna-carin.grandin@coor.com