Høyt blyinnhold i kaffen?

I januar i år slo det medisinske universitetet Karolinska Institutet (Stockholm) alarm om at man hadde målt for høyt blyinnhold i varmtvannet som kom fra arbeidsplassens kaffemaskiner med hele bønner. Dette vakte stor oppmerksomhet i media, men etter noen dager ble det helt stille om saken. Hva var det egentlig som skjedde – og er det noen grunn til å være bekymret? Coors ekspert på restaurantservicetjenester, Johan Klausen, kommenterer det høye blyinnholdet:

Spesialisten kommenterer

Johan Klausen, Coors ekspert på restaurantsevice- tjenesterHvorfor ble det så mye snakk om bly i kaffen?

Det målte blyinnholdet i varmtvannet i kaffemaskinene med hele bønner som ble testet på Karolinska Institutet, lå på 20–99 mikrogram per liter vann, noe som er høyere enn normalt. Karolinska Institutet bestemte seg for å fjerne disse maskinene.

Hvor mye bly kan vi tolerere i kaffe og te?

Det er dessverre ingen som vet sikkert hvor grenseverdien for bly i varme drikker bør ligge, ettersom Livsmedelsverket (tilsvarer Mattilsynet i Norge) ikke har gitt noen tydelig anbefaling. Dette er et stort problem i dag, ettersom myndighetenes uttalelser er et viktig utgangspunkt. Alle store kaffeleverandører jobber akkurat nå med å utarbeide forslag til grenseverdier, som myndighetene deretter skal ta stilling til.

Er det noen grunn til å være forsiktig med å drikke kaffe fra kaffemaskiner med hele bønner?

For mye bly kan være skadelig, så det daglige blyinntaket bør man naturligvis følge med på. Ifølge WHO ligger det daglige maksimale inntaket av bly for en voksen person på 200–250 mikrogram. Selv om vi i dag savner grenseverdier fra Livsmedelsverket, mener imidlertid tilsynsmyndigheten (miljøforvaltningen i Stockholm) at stikkprøvene vi har tatt fra de maskinene vi har ansvar for, er akseptable. Det bør understrekes at det finnes bly i alle næringsmidler og alle drikker – ikke bare i kaffe. Grenseverdien fastsettes ut fra anslag for hvor mye vi drikker. I dag ligger grenseverdien for drikkevann på 10 mikrogram per liter, noe som kan sammenlignes med grenseverdien for juice som ligger på 50 mikrogram per liter, eller rødvin som ligger på 200 mikrogram per liter.

Hva er forklaringen på det høye blyinnholdet i maskinene på Karolinska Institutet?

Det er fortsatt ingen som vet hvorfor blyinnholdet var så høyt nettopp der. Etter alarmen har alle de største kaffeleverandørene testet kaffemaskinene sine. Så langt har man bare funnet forhøyede verdier i kaffemaskiner med hele bønner fra maskinleverandøren De Jong og problemet er bare registrert i to maskinmodeller, Arena og Virtu. Coor leier, i noen leveranser, disse maskintypene fra leverandøren Café Bar. Ettersom ikke alle maskiner av de aktuelle modellene viser forhøyede blyverdier, er årsaken til problemet ikke helt fastslått. Messingdetaljer i maskinen i kombinasjon med andre faktorer kan være en mulig årsak til problemene. Som en forholdsregel har leverandøren Café Bar derfor bestemt seg for å bytte ut messingdetaljene i den aktuelle kaffemaskinen.

Har dere i Coor truffet andre tiltak etter alarmen?

Ja, dels har vi krevd tester via leverandørene våre og dels har vi utført egne tester. Tilsynsmyndigheten (miljøforvaltningen i Stockholm) har fastslått at de verdiene som vi har målt, er akseptable. Vi følger utviklingen nøye og har tett kontakt med eksperter på området. Vi fører en dialog med hver enkelt kunde og forsøker å bistå med rådgivning etter beste evne. Selv om miljøforvaltningen mener at leverandørene våre ikke trenger å treffe ytterligere tiltak, prøver vi å påvirke Livsmedelsverket for å få dem til å fastsette tydelige retningslinjer for varme drikker.

Vil du prate mer om kaffemaskiner?

Kontakt i så fall Johan Klausen, tjenesteutvikler i Coor Service Management, +46 8 553 952 79, johan.klausen@coor.com