greenservice

Coors grønne helter

Nå presenteres resultatet av den første store miljørevisjonen, og det finnes absolutt grønne helter blant Coors kunder! Coors miljømerking Green Services er unik i sitt slag.

Grunnlaget for Coors nye miljømerking ble lagt da Coor bestemte seg for å ta et samlet grep om miljøspørsmålene i stedet for å arbeide fragmentarisk og kundestyrt.

− Vi besluttet at vi skulle utvikle et eget miljøkonsept for å sikre hele leveransen vår. Vi studerte de miljømerkinger og kriterier som allerede fantes, samlet våre egne erfaringer og lot spesialistene våre utvikle dette, sier Lise Klevan, leder for Virksomhetsutvikling i Coor Norge.

Konseptet ble tilpasset i tråd med anbefalinger fra Verdens naturfond, ISO-standarder samt gjeldende miljømerking i Norden (Svanen) før det ble lansert i begynnelsen av 2010. Samtidig valgte Coor i 2010 å gjennomføre en egenkontroll på alle større FM-lokasjoner, noe som også ble gjennomført i oktober. Deretter ble resultatet revidert senere på året.

− Egenkontroller ble utført på 120 lokasjoner og av disse har knapt 60 fått sølv- eller gullmerking. Hensikten med de ulike nivåene er at vi på en konkret måte skal kunne diskutere miljøforbedringer med kundene våre. I Coor arbeider vi kontinuerlig med forbedringer, og ved hjelp av egenkontrollene kan vi belyse og kartlegge dette arbeidet ut fra et miljøaspekt.

For å kunne oppnå gull- eller sølvstatus må kontraktene eller lokasjonene oppnå et visst antall poeng, hvorav noen er obligatoriske. Coor har utviklet et eget verktøy som omfatter alle tjenestene i en serviceleveranse. For hver tjeneste kan kunden få ett, to eller tre poeng.

For Klevan er det tydelig at det er kundens engasjement som styrer arbeidet og ambisjonsnivået.

− Nå har vi et resultat for 2010 som alle kan forholde seg til og bruke for å sette mål for årets arbeid. I Coor er vi svært opptatt av at dette skal fremme vårt samarbeid med kunden og at forbedringer og tiltak skal skje i dialog med kunden.

I revisjonen kan Coor se slikt som man selv kan påvirke i leveransen, for eksempel å bytte ut renholdsprodukter med miljøsikre valg, mens andre ting krever større investeringer som kunden må ta stilling til. Egenkontroll er et viktig verktøy for innsikt i slike saker.

− Green Coor Services er ikke et produkt vi selger, det er strategisk rådgivning. Vi tar ikke stilling til hvordan kundene våre velger å arbeide med miljøspørsmål, men utgangspunktet vårt er at vi miljøsikrer leveransen vår og viser hvilke muligheter til videreutvikling som finnes i kontrakten, sier Lise Klevan.

Verktøyet for 2010-revisjonen inkluderte FM-tjenester (arbeidsplass- og eiendomsservice). I begynnelsen av 2011 kompletterte Coor årets verktøy med industriservicetjenester for å dekke hele virksomheten til Coor. Andre justeringer som er gjort foran 2011-revisjonen, er at man har satt et minimum for poengnivået, komplettert med et par områder og hevet listen for de fleste.

− Jo dyktigere kundene våre blir, desto høyere blir kravene. Vi lærer mer, får ny informasjon, utvikler prosesser og tjenester. I år oppnådde fem kontrakter gullnivå. Neste år er det kanskje vanskeligere, men da har vi også jobbet et helt år med forbedringsforslagene.

Responsen fra kundene har vært positiv og de fleste setter pris på at Coor har utarbeidet en egen miljømerking. Noen kunder vil ha et resultat for hele lokasjonen sin selv om Coor ikke har ansvar for 100 prosent av leveransen. − Noen kunder ønsker å samarbeide med oss og bruke Green Coor Services mot sine egne kundegrupper. Det synes jeg er et bevis på at vi holder høy kvalitet, sier Lise Klevan.

Vil du vite mer om Coor Green Services?

Kontakt Lise Klevan, leder for Virksomhetsutvikling i Coor Service Management på telefon +47 932 58 518 lise.klevan@coor.com