Grandin

Nova – bransjens lysende stjerne

Nyhetsbrevet Nova er primært beregnet på deg som er ansvarlig for FM-spørsmål og industriservice i ulike virksomheter – private eller offentlige. Vi håper at vi kan inspirere og berike samt vekke en og annen tanke.

Målet er at vi skal skrive om aktuelle og viktige emner, ta pulsen på bransjen og belyse dens utvikling. I 2008 hadde vi en artikkelserie om service i lavkonjunktur, og i 2009 fokuserte vi på miljøspørsmål. Med dette nummeret av Nova avslutter vi vår artikkelserie om internasjonale FM-strategier. Les om hva du, som lokal FM-ansvarlig, skal tenke på for å lykkes med å gjennomføre en sentralt styrt FM-strategi og om hvordan Mette Pilgren lyktes med det i sin rolle som Facility Manager hos Microsoft i Danmark.

Jeg synes at Microsoft på mange måter tenker klokt rundt FM-spørsmål. Det handler om å avveie fordelene med en standardisert løsning mot innsikten om de ulike forutsetningene som finnes lokalt. Man behøver naturligvis ikke å være et multinasjonalt selskap for å anvende en standardisert servicestrategi for flere siter. Angrepsmåten kan også brukes på bedrifter som arbeider nasjonalt eller offentlige virksomheter med geografisk spredning. Det samme gjelder for industriservicesegmentet.

Vi gleder oss over at det er stor interesse for Nova. Abonnentbasen vokser hele tiden, og åpningsfrekvensen ligger på et høyt nivå. Vi tolker det som at vi har lykkes med ambisjonen om å belyse de spørsmålene som leserne er interessert i akkurat nå. Hvis du har tips til emner eller tanker om hvordan vi kan utvikle Nova, håper jeg at du tar kontakt med oss. Det samme gjelder hvis du ønsker å diskutere videre noen av de sakene vi tar opp. Kontakt meg direkte, eller noen av de kontaktpersonene som er angitt på slutten av hver artikkel. Vi er åpne for diskusjon og gir deg gjerne mer informasjon!

AnnaCarin Grandin, adm.dir. for Coor i Norge

Er du nysgjerrig på Coor eller vil vite mer om virksomheten vår?

Kontakt meg gjerne!
Tlf. +47 455 00 292, anna-carin.grandin@coor.com