stian

Coor dyrker smart kultur

I alle Coor sine kundeleveranser ligger det et løfte om å kontinuerlig forbedre oss og serviceleveransen, i både stort og smått. De siste årene har vi i Coor arbeidet fokusert, aktivt og strukturert med forbedringsarbeidet i hele organisasjonen. For å lykkes med det kreves det en ledergruppe som er villig til å jobbe fokusert for å nå de konsernfelles målsettinger, og et klima som oppmuntrer til kreativitet.

Ifølge Stian Carlsen, som er ansvarlig for å koordinere arbeidet med kontinuerlige forbedringer i Coor Norge, er det viktig at hele virksomheten er involvert i endringsarbeidet, så vel ledelse som medarbeidere.

- Mange av ideene og forbedringsforslagene oppstår i det daglige arbeidet ute hos kundene. Vi forsøker på ulike måter å følge opp disse ideene og utnytte den kreativiteten som finnes hos alle våre medarbeidere.

Coor har egne forbedringscoacher som opererer som ambassadører, og som på den måten driver forbedringsarbeidet fremover.

- Forbedringscoachene er med på å forme forbedringskulturen i Coor Norge, gjennom blant annet å bestemme hvilke tiltak og aktiviteter som skal gjennomføres. I tillegg er dette et forum som gir oss muligheten til å dele erfaringer og inspirere hverandre på tvers av kontraktene, forteller Stian.

All erfaring viser at et vellykket idé- og forbedringsarbeid må baseres på struktur, men Stian påpeker at den ikke trenger å være så avansert.

- Første steg er å inkludere forbedringsarbeidet på alle møteagendaer. Dette vil bidra til å sikre kontinuerlig fokus og oppfølging av de aktiviteter vi har pågående. Steg to vil være å identifisere og ta i bruk tiltak som strukturerer arbeidet, fra idemyldring til idegjennomføring og rapportering. Et enkelt eksempel er å arbeide med idétavler.

I fjor innførte man Actio, et eget rapporterings- og oppfølgingssystem for forbedringsarbeidet. Actio er åpent for alle medarbeidere og inneholder handlingsplaner, forbedringer og avvik. I Coor gjennomføres det månedlig oppfølging og presentasjon av statistikk på hvordan kontraktene ligger an ift. forbedringsmålene. Ved å måle og følge opp forbedringsarbeidet øker man også engasjementet og kreativiteten hos medarbeiderne.

- Vi ser et tydelig innslag av konkurranseinstinkt mellom arbeidsgrupper og kontrakter, selv om antallet forslag per medarbeider varierer mye. Siden vi begynte å måle og følge opp antallet forbedringsforslag, har de økt markant. I 2010 genererte vi nærmere 20 000 forslag i Actio som bidrar til å innfri løftet om å stadig forbedre oss og serviceleveransen til kundene.

Stian Carlsen understreker at dette er en kollektiv prosess. Drivkraften er å forbedre medarbeiderens egen hverdag og serviceleveransen til kundene.

- Vårt løfte til kundene er at vi skal levere intelligent service, som hele tiden utvikles og tilpasses deres behov og kjernevirksomhet. Forbedringsarbeidet er altså en forretningskritisk prosess, som hjelper oss med å holde det vi lover.

Stian synes at Coor har funnet formen for et velfungerende forbedringsarbeid og lagt grunnlaget for en sterk forbedringskultur. Nøkkelen til suksess er å holde forbedringsarbeidet enkelt og å involvere alle medarbeidere.

- Vi har kommet et godt stykke på vei, men vi kan naturligvis alltid bli bedre. Vi kan blant annet bli tydeligere med hvordan vi presenterer forbedringsforslagene og den nytten de tilfører kundene. Neste steg er å bli bedre på å koble forbedringsarbeidet mot kundens forretningsmessige utfordringer ved å innføre strategiske utviklingsplaner. Det kommer vi til å fokusere på i år, sier Stian Carlsen.

Målet er klart – å være en proaktiv samarbeidspartner som skaper en tydelig merverdi for kundene med en stadig bedre og smartere service.

Vil du vite mer om Coors arbeid med kontinuerlige forbedringer?

Kontakt gjerne Stian Carlsen på telefon +47 926 35 791 eller e-post stian.carlsen@coor.com