Språk / Nettstedet

Languages

Change site

Nova, Coor, Nyhetsbrev

Nova no 1

Grandin

Nova – bransjens lysende stjerne

Nyhetsbrevet Nova er primært beregnet på deg som er ansvarlig for FM-spørsmål og industriservice i ulike virksomheter – private eller offentlige. Vi håper at vi kan inspirere og berike samt vekke en og annen tanke.

Les mer
coor

Oppskrift på en vellykket internasjonal FM-strategi

Stadig flere internasjonale virksomheter velger å knytte et internasjonalt perspektiv til sine FM-spørsmål. Microsoft er ett eksempel. Her forteller Mette Pilgren, Facility Manager i Microsoft, og Christer Olsson, ansvarlig...

Les mer
stian

Coor dyrker smart kultur

I alle Coor sine kundeleveranser ligger det et løfte om å kontinuerlig forbedre oss og serviceleveransen, i både stort og smått. De siste årene har vi i Coor arbeidet fokusert, aktivt og strukturert med forbedringsarbeidet i...

Les mer
price

4 000 medarbeidere som vil bli bedre

Allerede for seks år siden la Coor grunnlaget for et strukturert forbedringsarbeid. Da opprettet man ”Konkurranse for fremskritt” som har til hensikt å hedre medarbeidernes forbedringsforslag og ideer.

Les mer
mail

Intelligent posthåndtering

Nye måter å arbeide på krever moderne og fleksible miljøer. Det stiller også krav til arbeidsmetoder og rutiner. Coor har i to år arbeidet i sitt eget testmiljø ”Concept Office” for å kunne gi kvalifisert rådgivning til...

Les mer
anki

Kundene gir ris og ros til Coors leveranse

Hvert år gjennomfører Coor en omfattende undersøkelse blant kundene. I september 2010 ble ca. 17 500 servicebrukere og 2 500 bestillere i hele Norden spurt om hvordan tjenestene oppleves og hvordan samarbeidet med Coor...

Les mer