karolinska

Verdens største OPS-sykehus – en logistisk utfordring for Coor

I mai ble det klart at Coor skal ha ansvaret for samordning og utvikling av arbeidsplass- og eiendomstjenester ved det nye universitetssykehuset i Solna, Stockholm til og med år 2040. Oppdraget er rekordlangt, men fullt mulig ettersom Coor har deltatt i planleggingen og prosjekteringen av sykehuset. Nå skal mange års erfaring og kunnskap brukes i den største logistiske utfordringen i selskapets historie.

Når sykehuset står ferdig, kommer man til å behandle nesten 2 000 pasienter i døgnet, samt at 600 behandlingsplasser skal administreres og 180 mottaksrom vedlikeholdes. Dessuten skal arbeidsplassen fungere for 6 000 ansatte samt et tusentalls forskere og studenter. Sykehuset driver behandling med dag- og nattskift og skal fungere døgnet rundt uten avbrudd. I tillegg kommer alt som skal inn og ut på sykehuset, som mat, vask, forbruksartikler og avfall. Dette stiller store krav til den servicen som behøves for at sykehuset skal kunne fungere.

Magnus Wikström, Coor Service Management– Vi forstod tidlig at hjertet for NKS er logistikken. Hvis ikke den fungerer, spiller det ingen rolle hvor moderne sykehusbygningen er, sier Magnus Wikström, ansvarlig i Coor for NKS-kontrakten.

En stor fordel for Coor er at de deltar i hele planleggings- og prosjekteringsstadiet. På den måten kan de sammen med Skanska se på livssykluskostnaden for sykehuset for å få så lave kostnader som mulig over hele perioden. Det kan handle om valg av materialer, planlegging av strømmer og logistikk eller smarte systemløsninger. Drivkraften er å tenke smart fra begynnelsen av, både for byggherren og forvalteren. Utilgjengelige arealer betaler ikke Stockholms läns landsting for og med 320 000 kvadratmeter å holde orden på, gjelder det å ha tenkt rett fra starten av.

– I Coor tenker vi logistikk og har en enorm erfaring med både forvaltnings- og servicetjenester. Det er det perspektivet vi bidrar med. Hver logistikkvare skal håndteres så få ganger som mulig manuelt. På den måten minsker vi den manuelle arbeidsinnsatsen. Vi flytter for eksempel ikke varer mellom transportvogner og lagerhyller, men lar i stedet transportvognene utgjøre lagerplassen, sier Magnus Wikström.

Det lange perspektivet betyr også at Coor kan foreta investeringer som ellers ikke kan forsvares i kortere kontrakter der uvissheten er for stor. Magnus er overbevist om at forvaltningen og servicetjenestene over tid blir mer effektive ved at byggentreprenøren og FM-leverandøren samarbeider under utviklingen av sykehuset.

– OPS-opplegget innebærer at leveransen vår over tid blir billigere og bedre, og det er bra for både NKS og skattebetalerne.

Coors forvaltningsoppdrag består av fire deler:

  • Eiendomsservice – for eksempel vedlikehold av bygning, strømanlegg og VVS.
  • Servicetjenester – for eksempel resepsjon, renhold, ansvar for helikopterdekk, sikkerhet og konferanseservice.
  • Logistikktjenester – all ekstern og intern logistikk. For eksempel håndtering av tekstiler, post og pakker, avfallshåndtering (med søppelsug som trekker avfall til sorteringsstasjonen), pasientmat, farlig avfall, sterile produkter. Man kommer til å bygge et godsmottak innendørs som kan ta imot trailere på 24 meter. All transport skjer under sykehuset i kulverter og de fleste ved hjelp av AGV-er, det vil si roboter som trekker varevogner.
  • Kommersielle tjenester – ansvar for utleie til kommersielle parter, for eksempel restauranter, apotek, kiosker med mer i den offentlige delen av lobbyen.

For å klare oppdraget kommer Coor til å jobbe med tre "huber" der man samler det som behøves for å effektivisere arbeidet. Den første og største huben er teknikkbygningen med all medieforsyning samt godsmottak og avfallsstasjon. Hub to er navet for logistikk med håndtering av post og gods. Det er også navet for alle AGV-er som står for mye av den fysiske logistikken på sykehuset. For eksempel hentes, vaskes og leveres det 10 000 mopper til 8 000 rom hver dag. Hub tre er resepsjon og servicesenter for personale og besøkende. Der sitter også Coors FM-ledelse.

– Ledelsen vår må sitte der det skjer for å kunne håndtere hendelser og styre. Først når vi hører og ser alt, kan vi være med og parere. Her kommer det også til å sitte personer fra prosjektselskapet ettersom partnerskapet krever at vi må jobbe nær hverandre.

Magnus Wikström synes at OPS som prosjektform er interessant, fremfor alt fordi det gir Coor gode forutsetninger for å kunne planlegge og utforme serviceleveransen slik at den passer NKS optimalt – også over lang tid.

– Vi har mange avtaler som løper over lang tid, det er ikke noe nytt for oss. Men som oftest kommer vi inn i en ferdig bygning eller overtar eksisterende virksomhet med personale. Det er uvanlig å være med på å prosjektere, bygge og opprette nye tjenester. Det skal bli utrolig spennende å følge vår og NKS' utvikling.