people

Ny måte å behandle på – ny måte å bygge på

Pasienten i fokus – det er slagordet til det nye svenske sykehuset Nya Karolinska Solna (NKS), som har som målsetning å bli et verdensledende universitetssykehus. På 320 000 kvadratmeter kommer man til å samle høyspesialisert og spesialisert behandling samt forskning og utdanning. Sykehuset finansieres, bygges og forvaltes som et offentlig-privat samarbeidsprosjekt (OPS-prosjekt).

Verdens største OPS-sykehus kommer til å ligge i Solna, Stockholm. Det første spadetaket ble tatt for et par uker siden. Høsten 2017 skal det være helt ferdig. Det er en stram tidsplan med høy produksjonstakt og en arbeidsplass som krever mye logistikk for at man ikke skal skape problemer for den nåværende virksomheten eller infrastrukturen rundt. Dessuten skal Nya Karolinska Solna bygges og drives med minst mulig miljøpåvirkning. Målet er et langsiktig bærekraftig universitetssykehus som er klimanøytralt. Alt dette er en utfordring for prosjektselskapet Swedish Hospital Partners, byggherren Skanska Healthcare og serviceselskapet Coor, som har fått i oppdrag å konstruere, bygge, forvalte og drifte det nye sykehuset frem til år 2040.

Mats Abrahamsson, teknisk sjef på NKS, ser tydelige fordeler med å legge ut bygget og driften av sykehuset til andre parter:
– Drivkraften er å bygge et robust sykehus som holder over tid. Ettersom prosjektselskapet (som står for finansiering og gjennomføring) har ansvaret og tar hele risikoen for dette sykehuset i 30 år, må de tenke smart og bærekraftig allerede på prosjekteringsstadiet. Dessuten har de enorme kunnskaper om dette.

I det referanseprosjektet som Stockholms läns landsting (SLL), dvs. fylkestinget, hadde satt opp for NKS, gjenstod det visse problemer med logistikkløsningen.
– De private aktørene løste dette problemet for oss. Coor utarbeidet en kompleks løsning basert på den erfaringen og spesialkompetansen som de har.

Når man bygger NKS, bygger man også inn infrastruktur for å lette samarbeidet mellom behandling, forskning og utdanning. Man vil kunne ta i bruk ny kunnskap og medisinsk utvikling raskere og det kommer de mest alvorlig syke til gode. Alt dette stiller krav til nye, ukonvensjonelle løsninger for det fremtidige universitetssykehusets organisasjon, logistikk og fysiske miljø.

– NKS stiller høye krav til fleksibilitet og utskiftbarhet. Sykehuset og lokalene skal på en enkel og kostnadseffektiv måte kunne omstilles fra en virksomhet til en annen, sier Mats Abrahamsson.

For pasientene og deres pårørende betyr det sikre og menneskelige miljøer. Sykehusets pasienter får eget rom med dusj og toalett samt hvileplass for pårørende. Enkeltrommet styrker dels pasientens integritet, dels sikkerheten i form av minsket smittespredning. Sykehuset deles opp i offentlige og profesjonelle soner slik at pasientene slipper sengetransporter i heiser og korridorer der mange mennesker ferdes.

– Den innledende prosjekteringen er svært viktig for alle involverte parter. For oss i SLL er det viktig å sikre at alle funksjonskravene våre oppfylles. Fra vår side har vi involvert flere hundre personer med ulike kompetanser helt fra starten av, særlig fra behandling, bygg og drift. Dessuten leide vi inn konsulenter fra England, der OPS-prosjekter er en vanlig måte å finansiere og bygge på, som støtte i den lange innkjøpsfasen, sier Mats Abrahamsson.

I og med at det er et OPS-prosjekt, kjøper Landstinget et fungerende sykehusanlegg med alle servicetjenester – forutsatt at alt fungerer som avtalt.

– Vi har stilt høye funksjonskrav og godkjenningskriterier, men kort sagt betaler vi ikke for det som ikke kan brukes. På den måten sikrer vi at vi får et robust sykehus og at den ønskede servicegraden leveres kontraktstiden ut.

Fakta om Nya Karolinska Solna

  • Sykehuset kommer til å drive høyspesialisert og spesialisert behandling med fokus på effektive pasientstrømmer, høy pasientsikkerhet med enkeltrom til innlagte pasienter og et økt samarbeid mellom behandling, forskning og utdanning.
  • 9–10 etasjer, helikopterdekk og to til tre kjellerplan med personalparkering og godsmottak.
  • Totalt 600 behandlingsplasser, hvorav 130 intensivbehandlings- og intermediærbehandlingsplasser og 75 postop-plasser. Dertil 100 dagbehandlingsplasser og 100 plasser i et pasienthotell.
  • 180 mottaksrom.
  • Mellom 1 600 og 1 800 pasientbesøk per dag, hvorav 10–20 prosent akutte pasienter.
  • 6 000 medarbeidere samt et tusentalls forskere og studenter.
  • Byggkostnaden er SEK 14,5 milliarder. I denne summen inngår ikke virksomhetens utrustning.
  • NKS realiseres som et offentlig-privat samarbeid, OPS, der prosjektselskapet Swedish Hospital Partners (halvparten eid av Skanska og halvparten eid av Innisfree) prosjekterer, bygger, finansierer samt står for vedlikehold og drift av bygningen i 30 år.
  • Byggestart høsten 2010.