Gjennomslag i det offentlige

Coor har i mange år jobbet for å kunne tilby sine tjenester innen det offentlige. Med 12 års erfaring i Norden, hvorav seks år i Norge, er majoriteten av kundene våre innen privat sektor.

Derfor er vi svært stolte og glade over at Coor har fått oppgaven med å utvikle og levere all arbeidsplass- og eiendomsrelatert service til det nye universitetssykehuset som skal bygges gjennom Offentlig-privat samarbeid i Stockholm! Vi har hatt lignende OPS-prosjekt i Norge tidligere, men med hensyn til størrelse er dette et banebrytende prosjekt som kan vise seg å ta OPS innenfor FM til et nytt nivå.

Det som gjør det nye oppdraget unikt, er at vi tidlig, allerede på prosjekteringsstadiet, får mulighet til å være med og påvirke byggingen og utformingen av servicetjenestene. Sammen med den lange avtaletiden gjør dette at vi kan planlegge og skreddersy leveransen slik at den fremtidige driften og vedlikeholdet av eiendommen optimeres i hele sykehusets levetid. Dette har vi gode erfaringer med fra Persbråten og Høybråten skole i Oslo, som også drives som Offentlig-privat samarbeid. Disse kontraktene er på 25 år, og i samarbeid med eierne SG Finans og Skanska gir dette oss mulighet til å planlegge på sikt, og dermed redusere driftskostnadene. Tilbakemeldingene vi får er veldig positive. Skolene har fått en forutsigbar årlig driftskostnad, og siden vedlikehold er en del av kontrakten er de sikret nødvendig vedlikehold på en helt annen måte enn når kommunen har ansvaret.

Du kan lese mer om OPS og det nye universitetssykehuset i Stockholm i det nye nummeret av Nova, som ellers er spekket med artikler om hvordan du som bestiller kan utvikle FM-virksomheten din. Ved å dele egne og andres kunnskaper og erfaringer håper og tror vi at du skal bli inspirert og få ideer. Er det noe du vil vite mer om eller diskutere videre, håper jeg at du kontakter oss – vi vil gjerne bidra til å forbedre virksomheten din!

Kos deg med lesestoffet!

Freddy Eriksen

Er du nysgjerrig på Coor eller vil vite mer om virksomheten vår?

Kontakt meg gjerne!
Tel +47 67 57 71 55, freddy.eriksen@coor.com