Språk / Nettstedet

Languages

Change site

volvo

Volvo Trucks satser mot bedre tider

– Å starte store ombyggingsprosjekter midt i en lavkonjunktur er uvanlig, men helt logisk og riktig, sier Johan Jinhage, plassjef i Volvo Trucks, Produktion Göteborg. Han har tro på å ruste seg for fremtiden, og dra nytte av lavkonjunkturens lave produksjonstakt og overkapasitet. Til å hjelpe seg har han blant annet tekniske prosjektledere fra Coor.

Johan Jinhage, platschef på Volvo Lastvagnar, Produktion GöteborgI Volvo finnes det et globalt konsept for hvordan fremtidens fabrikker skal se ut, og innenfor rammen av dette konseptet har Johan Jinhage hatt ansvar for en omfattende tilpasning av Volvo Trucks store anlegg i Tuve, Sverige, midt i lavkonjunkturen.

Prosjektet kalles FFT, Framtida Fabrik Tuve, og innebærer blant annet at de installerer to såkalte ”driven lines” (ifølge prinsippet med løpende bånd) i fabrikken. ”Driven lines” brukes på mange høyvolumfabrikker i hele verden i dag, og bidrar til en effektiv monteringsprosess. Installasjonene har krevet flere tilpasninger av produksjonslokalene.

Bruker lavkonjunkturen til å ruste for høykonjunkturen

Å bygge om midt i en økonomisk krise er uvanlig, men samtidig helt riktig, mener Johan Jinhage.

– Den nye installasjonen krever at vi jobber mye i monteringshallen. Når vi har lave volumer har vi muligheten til å stenge en produksjonslinje om gangen uten at leveransen til kunden påvirkes. Samtidig kan vi bruke våre egne medarbeidere til visse oppgaver, noe som gjør at prosjektets kostnader minimeres. Ved å øke tempoet for dette installeringsprosjektet i lavkonjunkturen ruster vi oss for fremtiden, når volumene forhåpentligvis vender tilbake, sier han.

Anna FrohlundEngasjert støtte fra Coor – gjennom hele prosessen

Volvo Trucks fikk god hjelp av tekniske prosjektledere fra Coor. Anna Frohlund, gruppeleder i Coor, forteller om arbeidet:

– Vi har vært involvert under hele prosjektet – fra forarbeidet, da konseptet ble utarbeidet, til jobben med å implementere og idriftsette installasjonene. Vi har også hatt ansvar for tilpasningene av lokalene i forbindelse med installasjonene. Arbeidet har pågått i lengre tid, men ble intensivert i 2009, da var åtte Coor-medarbeidere involvert i prosjektet, forteller Anna Frohlund.

Begge parter er svært fornøyde med det tette samarbeidet og resultatet. Prosjektet ga store utfordringer og stilte høye krav til samordningen med den pågående produksjonen.

– Med sin kompetanse og erfaring fra industriprosjekter har Coor levert en kontinuerlig prosjektledelse som oppfyller våre krav, sier Johan Jinhage.

Anna er imponert av hvordan Volvo Trucks benytter seg av lavkonjunkturen for å ruste opp for høykonjunkturen.

– Det er helt riktig tenkt. I produksjonsindustrien er det vanskelig å håndtere store svingninger i etterspørselen. I en høykonjunktur må produksjonskapasiteten være maksimal. Volvo Trucks har utnyttet lavkonjunkturen til å øke produksjonskapasiteten på et område de har tro på. Det er smart, modig og tøft, sier hun.

Forsiktig optimisme

Hos Volvo i Tuve er de nå godt rustet for en konjunkturendring, og de ser tegn på forbedring. Ordreinngangen til fabrikken har økt og Volvo Trucks ansetter nå oppsagte medarbeidere igjen etter en tøff tid med nedskjæringer og tomgangskjøring i produksjonen.

– Vi er forsiktig optimistiske, og nå når ordreinngangen øker, tør vi å dra i gang vår andre nye produksjonslinje. Forhåpentligvis kan vi dra nytte av hele den kapasiteten vi har i Tuve nå. Det ser jeg frem til, avslutter Johan Jinhage

Vil du vite mer?

Kontakt Anna Frohlund, gruppeleder i Coor,
tel: +46 10 558 02 12, anna.frohlund@coor.com