Språk / Nettstedet

Languages

Change site

Frivold

SAS valgte nordisk IFM-strategi

I 2008 outsourcet SAS sin FM-virksomhet i Sverige, Norge og Danmark til en IFM-leverandør – Coor Service Management. Da beslutningen ble tatt, kunne de egentlig tenke seg å samarbeide med ulike IFM-leverandører i de ulike landene, men konstaterer i ettertid at det finnes fordeler med å bruke en og samme leverandør.

Bjørn Frivold er ansvarlig for FM-virksomheten i SAS og var med da beslutningen om å outsource FM-virksomheten ble tatt.

Hvorfor valgte dere en nordisk IFM-strategi?

Beslutningen om å outsource FM-tjenestene i SAS var en strategisk beslutning basert på at SAS skal konsentrere seg om kjernevirksomheten. Vi ønsket en leverandør som kunne overta alle tjenestene samlet i en IFM-kontrakt. Vår vurdering var at SAS godt kunne ha ulike leverandører i landene. Det ville være en fordel om det var en og samme, men det var ingen forutsetning. I ettertid kan vi se at overgangen ble mye enklere når det var bare én leverandør. Men valget av Coor i alle de tre landene var altså ikke basert på en tanke om en og samme leverandør. Vi valgte Coor fordi de var det beste alternativet i alle de tre landene.

Hva er fordelene med en internasjonal strategi?

Det er hovedsakelig i overgangsfasen at man ser fordelene med en og samme leverandør, når tusen ting skal på plass og personalet skal over til en ny arbeidsgiver. I den videre daglige driften kan det også være en fordel med én leverandør siden vi i SAS ønsker å harmonisere kvaliteter og prosesser.

Hva er ulempene?

Hvis vi hadde hatt flere leverandører, ville det ha vært enklere å bytte hvis vi var misfornøyde. Kompetansen er nødvendigvis ikke like god i alle land. Ulike leverandører kan være sterkere i enkelte land og derfor kunne gi oss et bedre produkt.