Søke
iso

Coor i Norge har blitt ISO-sertifisert for Kvalitet og Miljø

Coors forretningsidé er å ta over, ta hånd om og utvikle servicefunksjoner for våre kunder. Kontinuerlig utvikling og forbedring av våre tjenester er derfor en naturlig del av vårt daglige arbeid. Å være sertifisert for vårt Kvalitetsarbeid, ISO-9001, skal hjelpe oss ytterligere å etterleve vår forretningsidé. ISO-sertifiseringen innen Miljø, ISO-14001, er et naturlig valg for å sikre utvikling og leveranse av miljøvennlige tjenester, samt bidra til miljøforståelse og kompetanseheving hos våre kunder og ansatte.

Coor i Sverige har i flere år vært sertifisert for både ISO-9001 og ISO-14001. I Norge har vi i stor grad fulgt de retningslinjer og krav som har vært stilt i Sverige som følge av denne sertifiseringen. Likevel ser vi på det som et viktig ledd i vår kontinuerlige utvikling og forbedring av selskapet, å nå ha fått på plass vår egen ISO-sertifisering. 25. november 2009 ble Coor Norge ISO-sertifisert. Å være ISO-sertifisert betyr at vi i økt grad kan dokumentere at vi jobber systematisk og strukturert med kontinuerlig forbedring innen Kvalitet og Miljø.

En viktig del av det å være ISO-sertifisert er at vi gjennomfører årlige intern- og eksternrevisjoner. Coors eget internrevisjonsteam gjør intervjuer og sjekker nivået på leveransene ute i kontraktene samt i stabene. Intervjuene baserer seg på ISO-standarden og eventuelle avvik og merknader som oppdages, dokumenteres og følges opp av toppledergruppen i selskapet. Eksternrevisor for Coor Norge er Teknologisk Institutt Sertifisering. TI Sertifisering gjennomfører årlige eksternrevisjoner med samme fokus som våre egne internrevisjoner. På denne måten dekkes store deler av selskapet hvert eneste år med revisjoner, og vi har således et godt system for å avdekke utviklingspotensial eller eventuelle feil og mangler ved våre leveranser. Alle avvik og merknader blir nå registrert og fulgt opp gjennom tiltaks- og handlingsplansystemet Actio (som beskrevet ovenfor).

Utover revisjoner, så er Coors eget virksomhetssystem, Universum, helt avgjørende for å kunne sikre kontinuerlig forbedring og utvikling av våre tjenester. Universum er et web-basert virksomhetssystem som inneholder alle våre prosedyrer, rutiner, sjekklister, maler og retningslinjer. Systemet er utviklet slik at alle kontraktene har tilgang på hverandres rutiner og løsninger, slik at vi legger til rette for deling av beste praksis samt skaper et godt grunnlag for idé-generering og deling av forbedringsarbeid.

Coors avdeling for Virksomhetsutvikling er ansvarlig for ISO-prosessen og Universum. Virksomhetsutvikling består av ressurser som jobber på tvers av selskapet med omstillingsprosjekter og tjenesteutvikling. Dette arbeidet er nært relatert til ISO-sertifiseringen. Erfaringen som ressursene innen Virksomhetsutvikling opparbeider seg, blir dokumentert og spredd via Universum, samt til tjenestenettverkene. Tjenestenettverkene består av fagressurser fra de respektive kontrakter, og jobber også med å spre erfaringer og kompetanse på tvers av selskapets forretningsenheter og kontrakter.

Vil du vite mer?

Kontakt Andreas Eskelund, Leder Virksomhetsutvikling for Coor i Norge, tlf.: +47 951 86 832, andreas.eskelund@coor.com