Minipanel – miljøarbeid hos Coors kunder

For mange bedrifter blir spørsmålet om langsiktig bærekraft stadig viktigere. Dette merkes tydelig blant Coors kunder, ikke minst på miljøområdet. Men hvorfor er miljøspørsmålet så viktig? På hvilken måte arbeider bedriftene med miljøet, og hvilke krav stiller de til leverandører og samarbeidspartnere? Det Norske Veritas, Skanska, LEO Pharma og AB Volvo svarer.

Leif Mowitz

Leif Mowitz... er miljøsjef hos Volvo Aero Corporation.

Hvorfor er det viktig å arbeide langsiktig med miljøspørsmål?

Det er sjelden man kan oppnå påtagelige resultater på miljøområdet i løpet av kort tid, og det er spesielt tydelig i en bransje som flybransjen. Derfor gjelder det å være strukturert og langsiktig i miljøarbeidet.

Hvordan arbeider dere systematisk og strategisk med miljøspørsmål?

Dels er vi ISO 14001-sertifiserte, noe som angir et basisnivå. Men først og fremst har miljøplanen vår allerede i mange år inngått i selskapets forretningsplan. Miljøplanen omfatter både produkt- og anleggsrelaterte miljøspørsmål.

Hvilke miljøkrav stiller dere til leverandørene deres?

Vi krever at leverandørene våre skal være ISO 14001-sertifiserte eller være godkjente ved en miljørevisjon utført av Volvo.

Pierre Börjesson

Pierre Börjesson...er controller i Skanska AB.

Hvorfor er det viktig å arbeide langsiktig med miljøspørsmål?

Vi har faktisk bare én jord. Men som controller ser jeg også de økonomiske fordelene. Mange er ikke klar over at miljøbesparende tiltak i de fleste tilfeller også er kostnadsbesparende. Dermed får vi dobbel nytte av satsingene. Vi har for eksempel droppet flaskevann, noe som har gitt store besparelser. Overgangen til grønn strøm viste seg også å bli kostnadsbesparende. Også nærproduserte matvarer blir billigere for hele samfunnet i det lange løp. Man opprettholder arbeidsplasser i nærområdet, transportkostnadene blir mindre og man får bedre incitamenter til å satse på egen infrastruktur.

Hvordan arbeider dere systematisk og strategisk med miljøspørsmål?

Vi stiller spørsmål ved hver detalj der vi ser miljøpåvirkning, ettersom dette er en del av vår satsing på å bli et forbilde innenfor svensk næringsliv. Det er viktig for oss hvordan våre medarbeidere har det, hvordan vi oppleves av andre, at vi lever opp til etiske mål og så videre. For å leve opp til dette må vi vende på hver eneste stein.

Hvilke miljøkrav stiller dere til leverandørene deres?

Vi har en omfattende miljøpolicy. Hvis noen vil være vår leverandør, må de garantere at de lever opp til dette lange dokumentet. Det berører alt fra transport til emballasje, og leverandøren skal selv ha en tydelig miljøpolicy.

Christopher Garmann

Christopher Garmann

... er prosjektleder for implementeringen av miljøstyringssystemene i DNV i Norge.

Hvorfor er det viktig å arbeide langsiktig med miljøspørsmål?

Stiftelsen DNV arbeider for sikring av liv, verdier og miljø, og det har vært grunnsteinen vår i 145 år. I en verden der menneskets miljøpåvirkning hele tiden øker, blir det stadig viktigere å kontrollere miljøpåvirkningen fra både privatpersoner og bedrifter. Det er bra at miljøet nå er blitt et så viktig tema også for industri og næringsliv og ikke noe som bare privatpersoner forventes å gjøre noe med. Vi ønsker å bidra til ytterligere miljøhensyn og vi kommer hele tiden til å utvikle og forbedre oss på dette området.

Hvordan arbeider dere systematisk og strategisk med miljøspørsmål?

DNV har tre hovedområder der vi kan bidra til et bedre miljø:

  • Med tjenestene våre kan vi hjelpe kundene til å redusere miljøpåvirkningen. Her kan vi gjøre den største nytten og det er et voksende område for DNV.
  • Ved å gi informasjon og finansiell støtte kan vi sikre at våre 8 500 ansatte og deres familier over hele verden reduserer sin miljøpåvirkning i det daglige, også utenfor arbeidstiden.
  • Ved å finne gode og miljøvennlige løsninger i vårt daglige arbeid, både på kontoret og utenfor, kan vi sikre at vår påvirkning fra kontorvirksomhet, reiser og andre aktiviteter reduseres til et minimum. Det er her Coor hjelper oss, blant annet med å redusere energibruken i bygninger og å finne gode løsninger for avfallshåndtering.

Hvilke miljøkrav stiller dere til leverandørene deres?

På miljøområdet fokuserer DNV i dag hovedsakelig på energi, avfall, reising og kontroll av underleverandører. Vi krever at leverandørene skal ha et internkontrollsystem som også omfatter ytre miljø. Men vi stiller ikke krav om ISO-sertifisering, ettersom det ikke nødvendigvis er tjenlig for mindre leverandører. Alle kontraktører som arbeider for DNV, skal få en innføring i relevante miljøkrav, som avfallsrutiner, rapportering og ansvar. Vi foretrekker miljømerkede produkter der det er tilgjengelig. Dette gjelder spesielt rengjøringsmidler. Vi skal også kjøpe inn "grønn strøm" når vi inngår nye kontrakter.

Lykke Have

... er miljøsjef i legemiddelselskapet LEO Pharma.

Hvorfor er det viktig å arbeide langsiktig med miljøspørsmål?

Hvis man ikke har langsiktig og systematisk fokus på miljøet, så kan man aldri forbedre virksomheten. At vår egen virksomhet overholder nødvendige miljøkrav er en del av vårt verdigrunnlag. Derfor er det viktig at vi hele tiden forbedrer vårt arbeid på det området.

Hvordan arbeider dere systematisk og strategisk med miljøspørsmål?

Miljøarbeidet håndteres av vår miljø- og arbeidsmiljøavdeling og våre miljøkoordinatorer. Den førstnevnte arbeider med alle oppgaver som er knyttet til miljø, sikkerhet og arbeidsmiljø. Miljøkoordinatorene arbeider, i tillegg til deres ordinære arbeidsoppgaver, med blant annet miljørevisjoner for deres respektive avdelinger, de svarer på spørsmål om miljøet fra kolleger og utarbeider instruksjoner og løser andre oppgaver i forbindelse med miljøarbeidet.

Hvilke miljøkrav stiller dere til leverandørene deres?

Vi stiller blant annet krav til dem som leverer emballasje. Leverandørene må skrive under på at de retter seg etter de miljøkravene vi stiller til produktene.