Marie-Krueger

Coor støttet Skanskas miljøarbeid

Skanskas Malmö-kontor har gjennom sitt aktive miljøarbeid blitt en av bransjens mest attraktive arbeidsplasser. Det faktumet ble belønnet med Skanskas egen miljøpris i fjor, da Malmö-kontoret også ble EU-merket miljøkontor. Coor var med fra begynnelsen og støttet Skanskas kreative arbeid som førte frem til utmerkelsen.

– Det har vært en virkelig morsom reise. Skanskas miljøforbedringsarbeid vekket en enorm kreativitet som smittet over på alle som deltok, sier kontraktssjef Marie Krueger hos Coor.

Miljøspørsmål blir stadig viktigere ved rekruttering av arbeidskraft siden miljøbevisstheten i dag blir stadig større – spesielt blant de yngre søkerne. Det blir mer og mer vanlig at kompetente og bevisste arbeidssøkere stiller krav til arbeidsgiveren i spørsmål som miljø og etikk.

Mange bedrifter benytter derfor miljøprofilering som et viktig konkurransefortrinn i rekrutteringen. Et eksempel på det er Skanska Sverige AB, som la vekt på miljøet i sin målsetting om å tilby bransjens beste og mest attraktive arbeidsplass – med miljøet i fokus.

– Skanska Sverige AB innså tidlig at det er ved å gi miljøspørsmålene stor plass at man kan gjøre arbeidsplassen mer attraktiv, sier Marie Krueger.

Det var på Skanskas Malmö-kontor at miljøarbeidet for alvor skjøt fart, og det var der de etter hvert kunne motta Skanskas egen miljøpris. Her ble grunnen lagt til tanker som i dag er rettesnor for hele Skanska-konsernet.
– Vi har hatt et utmerket samarbeid med Coor. I de miljøforbedringstiltakene vi har gjennomført, har de gitt oss utmerket støtte og tilbakemelding, sier Pierre Börjesson, controller hos Skanska Sverige AB.

Det hele begynte med at Pierre hadde visjoner om å posisjonere Skanska som bransjens beste arbeidsgiver. Det fremgikk tidlig at miljøspørsmålene måtte plasseres høyt på prioriteringslisten for å nå det målet.

Generelt sett har byggebransjen kommet veldig langt i sitt miljøarbeid når det gjelder produksjonen, men nå ville de også styrke miljøambisjonene i og rundt kontorarbeidsplassene. Coor bidro til arbeidet med hvordan arbeidsplasservicen kunne forbedres, og tok oppgaven svært alvorlig.

Hva gjorde Coor?

– Vi hadde en idérik innledning da vi samlet så mange kloke hoder som vi kunne i forskjellige arbeidsmøter. Vi støvsugde bedriften for den kompetansen vi hadde på miljøarbeid i Coor, og samarbeidet med Skanskas personale. Alle de tjenestene som vi kunne finne miljøbesparende tiltak for, ble plukket frem og diskutert, sier Marie Krueger.

Og det var en anselig samling tiltak som ble funnet og gjennomført med både stort og smått. Oppslagstavler for kollektivtrafikk, bruk av lånesykler og KRAV- og rettferdighetsmerket frukt er bare noen av de miljøbesparende tiltakene som er blitt gjennomført til nå. Satsingen har begynt å gi resultater, og i 2008 kunne Malmö-kontoret ta imot Skanskas egen miljøpris. I begrunnelsen blir det fremhevet at den uttalte miljøprofilen har gitt Malmö-kontoret miljømessig høy status og PR-messig gode resultater.

– Det er nettopp Coors totalansvar og oversikt over hele leveransen som gjør at vi kan gi den gode støtten til miljøarbeidet som markedet etterspør. Det er fantastisk moro å føle at vi virkelig kan hjelpe kundene med deres utfordringer, og vi ser frem til å fortsette arbeidet med å hjelpe alle Skanska-kontorene å oppnå den samme miljøvennlige profilen, sier Marie Krueger.
– De miljøforbedrende tiltakene betyr mye, ikke bare for å ta vare på jordkloden, men også fordi de er kostnadsbesparende. Coor har vært svært dyktige til å omsette våre miljøforbedrende ideer i praksis, sier Pierre Börjesson.