Coor er med og driver utviklingen

En god serviceleverandør må ligge i forkant av utviklingen. Det er nødvendig for å kunne forstå de utfordringene kundene står overfor, og for å kunne komme med løsninger som bidrar til deres fremgang. Derfor er jeg utrolig stolt og glad over alle vellykkede utviklingsprosjekter der vi hos Coor er til virkelig nytte for kundene. I dette nummeret av Nova presenterer vi to slike utviklingsprosjekter som er i ferd med å bli utviklet også for det norske markedet.

Det ene eksempelet er den nye miljømerkingen vår, "Green Services", som på en ryddig og konkret måte hjelper kunder som vil redusere miljøpåvirkningen og aktivt bidra til et mer langsiktig bærekraftig samfunn. Miljømerkingen er den eneste av sitt slag, delvis fordi det er den første merkingen for servicesektoren, og delvis fordi den omfatter hele serviceproduktet – ikke bare enkelte produkter eller tjenester.

Det andre utviklingsprosjektet er "Concept Office", en hypermoderne kontorløsning som vi selv har bygd opp og arbeider i – alt for å forstå hvordan det nye, fleksible kontoret fungerer, og hvordan det påvirker serviceløsningene våre og menneskene som arbeider der. Stadig flere virksomheter viser interesse for de nye kontorløsningene, som ikke bare er arealeffektive og dermed kostnadseffektive og miljøvennlige, men som også bidrar til både økt effektivitet og større trivsel blant medarbeiderne. Rapporter fra hele verden sier med én stemme: Vi står overfor en kontor(r)evolusjon! Etter hvert som nye måter å arbeide på og endrede kontorløsninger fører til nye servicebehov, blir det viktig å kunne ligge i forkant også på dette området.

Velkommen til et nytt nummer av Nova!

Freddy Eriksen, adm. dir. for Coor i Norge

Er du nysgjerrig på Coor eller vil vite mer om virksomheten?

Ta gjerne kontakt! tlf +47 907 88 203, freddy.eriksen@coor.com