Nova goes green

Miljøtrenden er kommet for å bli. Mange av våre kunder, både i privat og offentlig sektor, har høye ambisjoner på miljøområdet. For dem er det en selvfølge at vi skal hjelpe dem i deres arbeid for et mer bærekraftig samfunn på lang sikt. Vi kommer derfor til å løfte fram miljøspørsmålet og la det bli et gjennomgangstema i Nova i 2009.

I denne utgaven utdyper vi vårt syn på miljøarbeid, som er nært forbundet med vårt kvalitets- og forbedringsarbeid. Vi forteller også om hvordan vi faktisk og praktisk bidrar til å gjøre serviceleveransen mer miljøvennlig for en av våre miljøbevisste kunder, ROM Eiendom (et datterselskap av NSB).

Vårt samarbeid med ROM er et godt eksempel på hvordan vil tilpasser vår leveranse ut fra kundenes faktiske utfordringer. Dette er Coors viktigste oppdrag – hele tiden å utvikle og tilpasse våre kunders interne tjenester, slik at de til enhver tid støtter deres kjernevirksomhet optimalt.

Akkurat nå, med den rådende lavkonjunkturen, har mange et sterkt fokus på kostnader. I slike tider er det spesielt viktig at vi spisser vår leveranse, er kreative og gjør det vi kan for å bidra til å styrke kundenes konkurransedyktighet. I dette arbeidet er det en styrke at vi har et helhetsansvar og en fleksibel leveransemodell, som du kan lese om i artikkelen "IFM versus singel service". Jeg tror også at vårt arbeid med kontinuerlig utvikling av vår egen virksomhet er viktig i denne sammenhengen. Kontinuerlige kundeforbedringer er ryggraden i Coors tilbud til våre kunder, og støtte til dette arbeidet utvikles stadig. Det kan du også lese mer om i denne utgaven av Nova.

God lesning!

Freddy Eriksen, adm.dir. i Coor i Norge