Søke
coor

Mer enn grønne svaner

Miljøspørsmålet er ikke lenger et særegent spørsmål som kan løftes fram når det passer. Det er en uunngåelig del av all virksomhet, og før eller senere kommer all miljøpåvirkning til å koste penger. De som tilpasser seg raskest, vil klare seg best.

Denne artikkelen er flere år gammel og kan innholde utdatert informasjon. Den handler om hvordan Coor har utviklet sin tjenesteleveranse for våre kunder de siste 10 årene, og vi ønsker derfor å la historisk informasjon være synlig som eksempel på denne utviklingen.

 

– Miljøbegrepet har vokst. Nå snakker vi ikke bare om klimapåvirkning, men vi ser helheten: økonomi, økologi og sosial påvirkning, sier Magdalena Rondahl, nytiltrådt miljø- og kvalitetsansvarlig i Coor Service Management. For Coor betyr det at miljø og kvalitet går hånd i hånd. Å bruke billige miljøvennlige produkter som går i stykker, er ikke økonomisk forsvarlig. Man må kunne stole på leverandører. Magdalena Rondahl peker på at Coor har en god forhandlingsposisjon som kjøper og kan stille krav gjennom sine store innkjøpsvolum.

– Vi er overbevist om at alle vinner på en langsiktig bærekraftig serviceleveranse. For å oppnå det trenger vi kompetente medarbeidere, kunnskap om bærekraftig utvikling og et konstant fokus på forbedringsarbeid. Coor arbeider kontinuerlig og systematisk med å forbedre serviceleveransen til kundene, det er en del av det daglige arbeidet. Hvis en kunde prioriterer miljøområdet, er det enkelt å styre forbedringsarbeidet slik at det fører til miljøbesparende aktiviteter.

– Miljøaspektet er en parameter som måles i alle våre nye oppdrag via Miljøindeksen. Vi har alltid handlingsplaner som følges opp. For oss er forbedringsarbeidet selve fundamentet for oppdraget, ikke bare tomme ord.

Hvordan kan Coor bidra til en miljøvennlig serviceleveranse?

Magdalena Rondahl påpeker at miljøarbeidet er så mye mer enn å handle rettferdighets- og miljømerkede varer. Noen av de viktigste spørsmålene handler om energi, logistikk og transport. Det er komplekse områder der innsyn i og tilgang til hele prosessen er nødvendig for å kunne skape store besparelser og finne smarte løsninger.

– Som leverandør av helhetsløsninger har vi bedre muligheter til å bidra til en miljøvennlig serviceleveranse sammenliknet med leverandører av enkeltstående tjenester. Vi har et samlet bilde og kan bedømme hvilke forandringer som må gjøres, noe som i sin tur fører til redusert miljøbelastning. Leverandører av enkeltstående tjenester vil naturligvis levere så mye som mulig av akkurat sin tjeneste.

Miljøbesparelsene gjøres gjennom riktig valg av kompetanse, metoder, verktøy og materiale. Men også ved å vedlikeholde de ressurser som allerede finnes, slik at de ikke må skiftes ut. Der kan Coor bidra med vedlikeholdsplaner som er en vesentlig del av alle oppdrag og samarbeid. At miljøet begynner å bli en del av handelen er ikke noe nytt, spesielt ikke for bevisste, forbrukerdrevne bedrifter der miljøengasjementet er en viktig del av varemerket. Å servere rettferdig og økologisk kaffe er noe dyrere enn vanlig kaffe, men en enormt billig investering i bedrifters tillitskapital.

Hvordan ser den framtidige utviklingen ut?

Internasjonalt er de nordiske landene, som tidlig lå langt foran i miljøarbeidet, i dag blitt innhentet av andre nasjoner. Vi kan ikke se bort fra vår relativt store klimapåvirkning. Hvis metodene ikke forandres, må prosessene gjøre det. Hvis vi for eksempel ikke har et gangbart alternativ til olje, så får vi sørge for at transportene våre foregår på en mest mulig miljøvennlig måte.

– Vi kommer til å se mer lovgivning og høyere skatter og avgifter på miljøområdet framover. Det kommer til å koste mer å bruke ressurser, men også å forbruke dem gjennom for eksempel dyrere avfallshåndtering, sier Magdalena Rondahl. Myndigheter og forbrukere vil kreve mer av bedrifter ettersom utviklingen på miljøområdet går fort, og miljøtiltak som tidligere ble ansett som innovative, nå ses som hygienefaktorer. I dag holder det ikke å skrive ”Eco” på et produkt, forbrukene krever mer informasjon og har kunnskap nok til å avgjøre hvor ærlig engasjementet ditt er. Å stikke hodet i sanden i denne situasjonen, koster nok mer enn det smaker. Jo tidligere man forandrer og forbedrer virksomheten sin, desto mer penger og "goodwill" kan man tjene. Og Coor hjelper gjerne til.