woman

Beste støtten i bransjen

Coor Service Management har på ti år blitt Nordens ledende leverandør av integrerte servicetjenester. Handlekraft og en stadig vilje til å utvikle sin egen og kundenes virksomhet er en del av suksess-oppskriften. Nå investerer Coor i et oppgradert støttesystem for å spisse prosessene sine ytterligere.

– Dette er et omfattende initiativ for å utvikle serviceleveransen vår. I tillegg til å effektivisere arbeidet, kommer vi til å øke kvaliteten på oppfølgingen av kundene våre, sier Karoliina Callavik, konsernleder for virksomhetsutvikling i Coor.

Støttesystemet Maximo oppgraderes i samarbeid med IBM og brukes til håndtering av henvendelser, vedlikeholdsplanlegging, innkjøp og oppfølging av serviceleveransen. Det skal implementeres fortløpende i hele Norden i 2009 og 2010. 

Med bedre prosesser reduseres startfasen for nye kundeoppdrag. En av de viktigste oppgavene i et serviceoppdrag er først å skape et system som fungerer, for deretter å arbeide med å utvikle virksomheten. Nå kan den verdiøkende fasen inntreffe mye tidligere.

– Systemstøtten gir bedre funksjonalitet, økt brukervennlighet og enklere oppfølging av serviceleveransen. Framfor alt kommer vi til å forbedre verktøyene våre for proaktivt vedlikeholdsarbeid.

En drivkraft bak arbeidet med systemstøtten har vært å satse på vedlikeholdsprosesser både innen eiendoms- og produksjonsservice. Karoliina Callavik opplever at Coor allerede i dag har et høyt nivå på dette området, men i takt med at markedet og kundene utvikles, kommer det til å stilles større krav til leverandørene.

– Dette er et område der vi kan og vil ligge i forkant. Som bransjeledende aktør vil vi være drivende for utviklingen i bransjen.

Har du spørsmål eller vil vite mer?

 Kontakt Karoliina Callavik, konsernleder for virksomhetsutvikling i Coor,
tlf.: +46 8 553 95 956, karoliina.callavik@coor.com