Hvor mye koster internservice?

Hvor stor del av de totale utgiftene deres går til internservice og andre tilleggstjenester? På det spørsmålet skiller Norge seg markant fra de øvrige nordiske landene.

Innen offentlig sektor svarer hvert tredje intervjuobjekt i Norge at summen av internservice og tilleggstjenester er mindre enn fem prosent av deres totale utgifter. Sammenligner man det med Danmark, svarer knapt en av ti det samme. Men forskjellene er store i Norge. Nesten like mange, 28 prosent, anser det tallet for å være dobbelt så høyt, det vil si at internservice utgjør ti prosent av utgiftene.

I Finland er fordelingen mellom offentlig og privat sektor ganske lik, men kun én prosent har utgifter til internservice som overstiger 40 prosent eller mer. I Norge har derimot private bedrifter gjennomsnittlig høyere utgifter til internservice enn stat og fylkesting.

Og slår vi sammen offentlig og privat sektor i Finland, hevder 19 prosent at internservicen utgjør minst 20 prosent av deres totale utgifter.

Danmark har flest usikre intervjuobjekter; 40 prosent har svart at de ikke vet. Men også i Sverige er det mye usikkerhet innen offentlig virksomhet: 38 prosent vet ikke hvor stor del av deres totale utgifter som går til internservice.

Snittet for de som svarer at utgiftene tilsvarer ti prosent av totalbeløpet, er det samme i alle de nordiske landene og ligger på rundt 25 prosent.

Har du spørsmål eller vil vite mer?

Kontakt Freddy Eriksen, tlf +47 907 88 203, freddy.eriksen@coor.com