magnus

Hvem gjør hva under krisen?

Konjunkturnedgangen er en tøff realitet både for privat og offentlig sektor. Magnus Kuchler, ekspert på FM-markedet, ser at de ulike sektorene håndterer situasjonen på forskjellig måte.

– Privat sektor reagerer raskere, på godt og vondt. Mange bedrifter har et bra tredje kvartal, men bremser likevel ned for sikkerhets skyld. Offentlig sektor har derimot en mer langsiktig tilnærming og tilpasser seg på en langsommere måte, sier Magnus Kuchler, ansvarlig for Facility Management-rådgivning i Norden hos Ernst & Young.

Kuchler mener begge har noe å lære av hverandre. Privat sektor har mye å vinne på langsiktighet og å ikke bare fokusere på neste kvartal. I det offentlige må man bli mer verdistyrt ettersom "kundene" kommer til å kreve dette i stadig større grad.

– Mange bedrifter som over lengre tid har utviklet sin FM-virksomhet, har gjort et bevisst valg og har kontroll på alle deler av sin virksomhet. De vet hvor de kan heve eller senke servicenivået for å havne på riktig kostnad og verdi. I offentlig sektor er det en tendens til bare å stramme inn livreima og senke verdien litt på alle områder i stedet for å foreta gode prioriteringer og tenke på helheten.

FM ER i aller høyeste grad en viktig støttevirksomhet innen offentlig sektor. Undersøkelser viser at gode lokaler og skolemat øker elevenes prestasjoner, og at sykehus som er innbydende, fungerer bra og har god mat, får mer tilfredse pasienter som blir fortere friske. I tillegg kommer offentlig sektors kjernevirksomhet til å kreve mer ressurser i framtiden.

– Trenden er at flere mennesker trenger samfunnets hjelp i dag. Vi lever lenger, blir oftere syke og har en økende arbeidsløshet. Organisasjonene har behov for å ansette velutdannede mennesker, og dette stiller krav til skolevesenet. Alt dette koster penger som ikke finnes, og det betyr at offentlig sektor må være mer effektiv uten å senke servicenivået, mener Magnus Kuchler.

Skal man lykkes med en forandring, kreves en investering både i tid og penger. Private bedrifter har lettere for å gjøre store investeringer som i et lengre perspektiv betaler seg flerfoldige ganger. Offentlig sektor lapper teppet litt her og der, og da skjer ingen store forandringer. Dessuten er det et problem at outsourcing noen ganger feilaktig forbindes med privatisering innen offentlig sektor, og at man sjelden ser over alle mulige handlingsalternativer i sin virksomhet og derfor har dårlig kontroll på hva en tjeneste faktisk bør koste.

PRIVAT SEKTOR påvirkes av andre faktorer, ifølge Magnus Kuchler.
– Det finnes en uønsket fleksibilitet hos kundene, som er rastløse og kan bytte leverandør ganske raskt. Det stiller store krav til FM-bransjen, som ofte sitter med lange kontrakter og mange ansatte. Dessuten skal man ha kapasitet nok til å kunne følge med store private bedrifter internasjonalt, deres FM-portefølje skal kunne være global.

Magnus minner om at FM fortsatt er en ung bransje, og at både kunder og leverandører, uansett konjunktur, kommer til å modnes med mer kunnskap og profesjonalisere sin "make or buy"-strategi. Bedriftene er klar over at de ikke kan konsentrere seg om alt, og at det som ikke er deres kjernevirksomhet mange ganger med fordel kan utføres av andre.

– Det er en utfordring for alle FM-leverandører å mer proaktivt fronte den verdien de kan tilføre kundens kjernevirksomhet i stedet for bare å levere det man har kommet overens om.

Det er viktig å finne riktig strategi som bedriften kan leve med over lengre tid, og ikke bli grepet av panikk og gjøre noe raskt og feilaktig.

– Outsourcing er ingen vidundermedisin som fungerer for alle. Er man ikke klar for å arbeide med forandringer og ta kontroll over virksomheten sin, så kan man ikke forvente at outsourcing i seg selv løser problemene, sier Magnus.

Hvordan ser konjunkturene ut om et år?

– Da er vi på vei i riktig retning igjen. Alt går raskere nå, også innhentingen.

Hvilken effekt har den globale finanskrisen på FM-markedet?

Bedriftene gjennomfører kostnadskutt som fører til at det totale innkjøpsvolumet reduseres. Noen leverandører kommer til å miste sine kontrakter, og noen medarbeidere kommer til å miste jobben. Men samtidig går mange bedrifter nå igjennom sin virksomhet og gjør forandringer som på lengre sikt genererer mer innkjøp og i sin tur utvikler FM-bransjen.

Har du spørsmål eller vil vite mer?

Kontakt AnnaCarin Grandin, tlf: +46 8 553 957 70 eller annacarin.grandin@coor.com