1 600 ideer rikere

Bedrifter som har evne til å forstå kundenes problemer og komme med ideer til løsninger, skaper også verdi for kundene. Nøkkelen er å få medarbeidere som arbeider i kundenes virksomhet til å bli drivende i idéarbeidet.

Skaper vi i Coor verdi for kundene våre? Ja og nei. Jeg vet at vi gjør mye, men jeg er overbevist om at alt kan bli bedre. Coor utpekte 2008 til året for kundeforbedringer. Et utgangspunkt for en mer gjennomgripende, strukturert og metodisk måte å arbeide med kundeforbedringer på. I dag har vi innført denne arbeidsmåten i 90 prosent av kontraktene våre som overstiger 10 millioner kroner i årsomsetning. Siden prosessen ble innført har vi dokumentert drøyt 1 600 forslag til forbedringer, som vi har presentert for kundene våre. Nesten halvparten av forslagene har kundene valgt å gjennomføre. Et av de større forbedringsforslagene var oppfinnelsen av et automatisk regulerbart skjærevæskemunnstykke til en maskin hos Volvo Aero. En oppfinnelse som sparer tid og penger for Volvo Aero, og som du kan lese om i Nova.

Dr Robinson snakker om betydningen av de små, enkle forbedringene – de er lette å gjennomføre og gir rask effekt. Ikke minst er de små forbedringene viktige for å starte idéproduksjonen i organisasjonen. I Coor har vi allerede kommet i gang, nå gjelder det bare å få opp farten.

Freddy Eriksen, adm.dir. i Coor i Norge