demoskop

Tar tempen på bransjen

”Om fem år kommer vi til å outsource service og tjenester i større grad enn i dag." Det svarte 79 prosent innen offentlig sektor på Coors store spørreundersøkelse.

Målgruppen for undersøkelsen var beslutningstakere i store bedrifter og offentlig sektor. Kort sagt kan det sies at outsourcing av enkelte servicefunksjoner fortsatt er den vanligste formen for outsourcing, men at interessen for helhetsløsninger øker. De områdene som er vanligst for outsourcing er rengjøring, it-støtte og eiendomstjenester. Også i år er Norge det landet der man er minst positivt innstilt til outsourcing, selv om interessen øker og man nærmer seg øvrige land.

– Undersøkelsen bekrefter følelsen av at interessen for integrerte løsninger stadig øker. Vi får mange forespørsler fra hele Norden, spesielt i Sverige og faktisk Norge. Den siste tiden har vi merket en klart økende profesjonalitet hos potensielle kunder og i deres oppkjøpsprosesser. Dette bidrar definitivt til forståelsen for fordelene med helhetsløsninger, sier Jan-Olof Backman, leder for forretningsutvikling hos Coor Service Management.

Undersøkelsen viser at majoriteten er positivt innstilt til å legge ut internservice og andre tilleggstjenester til eksterne leverandører. Respondentene angir at de viktigste årsakene til å outsource er muligheten til å fokusere mer på egen kjernevirksomhet, senke kostnadene og øke kvaliteten. Et av problemene med å drive alt i egen regi er at man har for få ressurser til å utvikle nye ideer og løsninger.

– Tidsklemma og høye kostnader er de desidert vanligste årsakene til at man velger å outsource servicefunksjonene sine til å begynne med. Etter hvert merker vi imidlertid at faktorer som fleksibilitet og leveranseutvikling veier tyngre. Evnen til å stadig tilpasse og utvikle serviceleveransen slik at den i alle tilfeller støtter kundens kjernevirksomhet optimalt – det er våre kunders virkelige og varige verdi av en outsourcingavtale, sier Jan-Olof Backman.

Har du spørsmål eller vil vite mer?

Kontakt Åsvor Brynnel, tlf: +46 8 559 954 04 eller asvor.brynnel@coor.com