ops house

Samarbeid skaper trygghet og senker kostnader

Store samfunnsnyttige prosjekter som krever langsiktige investeringer, har ofte problemer med finansieringen. Nye samarbeidsformer kan være en løsning.

OPS-prosjekter er vanlige i England, men lignende prosjekter har også blitt gjennomført i Norge og Finland. Gevinsten ligger i å øke effektiviteten i prosjektet gjennom å samvirke i både byggingen og finansieringen. Alle parter bidrar med kunnskap fra sitt kjerneområde, som fører til en optimal risiko- og ansvarsfordeling. Til og med livssykluskostnadene kan reduseres gjennom offentlig privat samarbeid. Det betyr at allerede ved planlegging beregnes de totale kostnadene for å drive, vedlikeholde, finansiere og eie anleggene i løpet av hele kontraktstiden.

– Det er ikke et spørsmål om privatisering, men det er et spørsmål om effektivisering, sier Trygve Strand, kontraktssjef for Persbråten og Høybråten Skole i Oslo, Norge.

DA SKOLENE Persbråten og Høybråten skulle bygges og restaureres valgte Oslo kommune å benytte seg av offentlig privat samarbeid. SG Finans AS overtok eierskapet for skolene, Skanska gjennomførte byggeprosjektet og Coor fikk i oppdrag å ta seg av drift og vedlikehold i 25 år. Etter det skal både skoler og drift tilbakeføres til kommunen.

For kommunen er fordelen med OPS forutsigbarheten; de vet hvor store kostnadene blir i løpet av hele kontraktstiden. En annen fordel er moderne, velholdte skoler som kommunen overtar uten rengjøringsbehov når perioden er over. Dessuten har service management-selskapet ressurser til å utvikle de servicetjenestene de forvalter i løpet av kontraktstiden. Og det har de fleste kommunene helt enkelt ikke råd til å gjøre i egen regi.

TRYGVE STRAND ser først og fremst langsiktigheten som den store fordelen for Coor.
– Det gjør at vi kan planlegge virksomheten vår langt frem i tiden. På den måten får vi maksimal utnyttelse av ressursene våre. Vi har også god oversikt over hvilke kostnader som kan oppstå, ettersom vi har vært involvert i prosjektet helt fra starten.
Coor kunne tidlig påvirke byggeprosessen for å gjøre det enklere for den fremtidige driften, for eksempel ved å velge riktige materialer, tekniske løsninger eller funksjonell utforming av lokaler.

– Vi vet at vi må ha kontroll på kostnadene for vedlikeholdet og sette av midler til det. Nå har vi et mye mer realistisk bilde av hva som kommer til å kreves.
Er det virkelig så enkelt som det høres ut?

– Et OPS-prosjekt er alt annet enn enkelt, men det er det grundige forarbeidet som gir den store gevinsten. Prosessen tar veldig lang tid og det er viktig at alle de ulike partene i samarbeidet deler sin kunnskap og sine erfaringer. Det er slik vi kan effektivisere og skape margin.

OPS-prosjekt

Faktarute OPS

Offentlig Privat Samarbeid (OPS) innebærer ulike former for samarbeid mellom offentlig sektor og private aktører. Oftest er det samarbeid som gjelder oppkjøp og gjennomføring av prosjekter som angår infrastruktur. OPS minsker risikoen i prosjekter for offentlig sektor ved å sette en fast pris til en bestemt leveringsdato. Den private sektoren bidrar med kompetanse og kostnadseffektivitet.

Har du spørsmål eller vil vite mer?

Kontakt Trygve Strand på e-post Trygve.strand@coor.com eller på telefon +47 928 515 34