Jeg sier som Obama

Hvis man skal beskrive FM-bransjen med ett ord, så er det forandring. På bare ti år har FM-bransjen etablert seg. Kjøperne er både store og mellomstore bedrifter samt den offentlige sektoren. Mange kunder har en tydelig strategi for virksomhetsstøttende service.

Bedrifter opplever en stigende konkurranse i kjernevirksomheten. Den interne servicen er både personalintensiv og kompleks og dermed kostnadsdrivende. Mange velger derfor å legge ut servicen for å frigjøre ledelsesressurser og få større fleksibilitet i internservicen.

Effektiv virksomhetsstøtte trengs i alle konjunkturer. I Nova har vi en serie om FM i lavkonjunktur, belyst fra ulike perspektiver. Denne gangen er det Erik Rydén, rådmann i Alvesta kommune i Sverige, som forteller om hvilke faktorer som påvirker kommunen under lavkonjunktur og hvordan kommunen handler for å gi både god og kostnadseffektiv service til kommuneinnbyggerne.

Det stilles høye krav og forventninger til oss som FM-leverandører for å tilpasse og utvikle servicen i alle tilfeller til kundene våre. Forandring er ikke bare budskapet hos en av USAs presidentkandidater, men også hos FM-bransjen.

Freddy Eriksen, adm.dir. i Coor i Norge